Skip to content

Bespiegelingen over ziekte en gezondheid

Wat is ziekte eigenlijk? Heeft het een doel, een boodschap of is het iets waar we gewoon zo snel mogelijk vanaf moeten zien te komen? Kunnen we onze gezondheid en daarmee ziekte zelf beïnvloeden met onze mind? En wat kunnen energetische methoden als systemisch werk, beter bekend als familieopstellingen, en Reconnective Healing bijdragen aan onze gezondheid en ons gevoel van welzijn? Deze vragen en meer komen aan bod in deze bespiegelingen rondom ziekte en gezondheid en wat we zelf kunnen doen.

Ziekte: vijand of boodschapper?

Hoe we ziekte zien is in mijn ogen bepalend voor hoe we met ziekte en genezing omgaan. Zelf ben ik opgegroeid met het idee dat ziekte een last is, iets waar je zo snel mogelijk vanaf moet komen, iets waar je mee in gevecht gaat en wat je moet verslaan. Gaandeweg mijn leven is mijn perspectief op ziekte en genezing echter veranderd, van ‘shooting the messenger’ naar ‘luisteren en proberen te ontrafelen wat de boodschap is’. Oftewel: ziekte als symptoom van iets anders met een diepere boodschap.
Meer en meer zie ik ziekte nu als een boodschap van de ziel die tot uitdrukking komt via het lichaam en/of de geest. Vanuit dit perspectief bekeken is ziekte eerder een bondgenoot dan een vijand. Een bondgenoot die me dichter bij mijn essentie en levenskracht wil brengen.

Toch is het een natuurlijke reactie, om weg te bewegen van pijn en ongemak. Dat verklaart ook dat onze eerste reactie op ziekte er een van wegduwen en vechten is in plaats van te luisteren naar de boodschap. Maar als pijn en ongemak zich blijven herhalen is het wellicht zinvol er dieper naar te kijken.

Stress: de oorsprong van alle ziekte?

Verschillende bronnen en onderzoeken laten steeds weer zien dat stress aan de wieg staat van ziekte, of anders gezegd dat ziekte een symptoom is van aanhoudende stress. Kortweg komt het erop neer dat bij velen van ons het lichaam in een continue paraatheid staat om te vechten of te vluchten. Een reactie die heel handig is als er acuut gevaar dreigt, maar ziekmakend wordt op het moment dat dit de normale staat van zijn wordt. Waarom is dat zo gevaarlijk? Omdat, wanneer het vecht-vluchtmechanisme in werking treedt het lichaam stresshormonen gaat produceren en tegelijkertijd de groei-, stofwisseling en herstelprocessen van ons lichaam tijdelijk stillegt. Wanneer dit een kortstondige reactie is op een acuut gevaar, dan is dit heel nuttig, omdat alle energie dan gebruikt kan worden om het dreigende gevaar af te wenden. Maar wanneer dit mechanisme langere tijd actief blijft, betekent dit dat de groei-, stofwisseling en herstelprocessen langere tijd inactief zijn en dit leidt uiteindelijk tot ziekte.

Dr. Alex Loyd omschrijft dit heel mooi in zijn boek ‘The Healing Code’:
‘De dingen die gedaan moeten worden, kunnen worden onderverdeeld in ‘moeten’, ‘zullen’ en ‘willen’. Onder ‘moeten’ valt onze ademhaling en hartslag. ‘Zullen’ zijn dingen als voedselvertering, afvalverwerking, bloedreiniging en het functioneren van het immuunsysteem. ‘Willen’ zijn dingen als reparaties, oude destructieve herinneringen herstellen enz. Wanneer er (door stress) minder energie beschikbaar is, moeten er dingen van de lijst geschrapt. De minder noodzakelijke dingen vallen het eerst af en daarbij inbegrepen zijn bijna altijd het functioneren van het immuunsysteem en onze herstelmechanismen.’ (p.103)

Zo bekeken is het belangrijk om chronische stress te voorkomen en om in geval van ziekte de eventueel aanwezige chronische stress in het lichaam te verlagen. Immers wanneer het vecht-vlucht mechanisme voor langere tijd actief blijft terwijl er geen reden voor is zorgt dit voor nog meer stress in het lichaam. Deze stress legt het zelfgenezend vermogen van het lichaam nog verder stil wat tot een vicieuze cirkel kan leiden waarin de klachten steeds omvangrijker worden.

Overtuigingen bepalen ons gedrag

Het lijkt logisch om de stress te verminderen, maar waar komt de stress vandaan? Wanneer wordt dit vecht-vluchtmechanisme geactiveerd? Dr. Bruce Lipton geeft aan dat er feitelijk 2 factoren zijn die stress veroorzaken in ons leven. Er zijn situaties in het hier en nu die het vecht-vlucht mechanisme terecht activeren, zoals bijvoorbeeld bij een overval. In dit geval is de reactie adequaat om ons het leven te redden.
Daarnaast, zegt hij, wordt de meeste stress veroorzaakt door belemmerende overtuigingen die gebaseerd zijn op situaties in het verleden. Deze cellulaire herinneringen zijn gebaseerd op angst en worden door een gebeurtenis in het hier en nu onterecht opnieuw geactiveerd. Het gaat in deze situaties dus om een angstreactie, die niet logisch is, maar het lichaam wel in een staat van paraatheid brengt om te vechten of vluchten. Helaas gebeurt dit laatste bij heel veel mensen zeer regelmatig, waardoor het lichaam in een continue staat van paraatheid verkeerd om te vechten of te vluchten met alle gevolgen van dien.

Heeft Energy Medicine de toekomst?

De vraag die vervolgens opkomt is. Ga je het symptoom bestrijden of ga je de oorzaak van de ziekte aanpakken? Als je ervan uitgaat dat ziekte veroorzaakt wordt door stress, die op zijn beurt voortkomt uit op angst gebaseerde herinneringen en overtuigingen die gereactiveerd worden, wat kun je hier dan aan doen? Als de valse overtuigingen van onze ‘mind’ verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van ziekte, kunnen we dit proces dan ook zelf keren? Is het mogelijk om met onze ‘mind’ onze gezondheid en groeiprocessen positief te beïnvloeden? Het antwoord hierop luidt: ‘Ja’!

Nadat ikzelf diverse ervaringen had met energetische manieren om mijn gezondheid en welzijn te bevorderen, las ik in het werk van Lipton voor het eerst de wetenschappelijke fundering voor de energetische geneeskunde zonder medicijnen. Ik ben zo enthousiast over zijn werk dat ik hier al in eerdere blogs over schreef. (De links naar deze blogs vind je onderaan deze update.)

Dr. Lipton staat niet alleen in zijn bevindingen. Hoewel ze nog vooral uit de hoek van de kwantumfysica komen wordt de boodschap over de genezende kracht van adem, meditatie en psychologische energietechnieken steeds luider. Afgelopen week nog, was er in Nederland een doorbraak op dit vlak, toen de onderzoeksresultaten van het Radboud UMC bekend werden gemaakt. Wetenschappelijk onderzoek naar de methode van Wim Hof, ook bekend als The Iceman, laat zien dat het wel degelijk mogelijk is om met onze ‘mind’ het immuunstelsel en autonoom zenuwstelsel te beïnvloeden.

De film The Living matrix – The Sience of Healing geeft heel veel informatie over ‘de geneeskunde van de toekomst’. Deze geneeskunde spreekt niet over genen als bepalende factor in onze gezondheid, maar over informatiestromen in ons lichaam die in interactie zijn met informatievelden om ons heen. Het placebo effect is hier een goed voorbeeld van. Het laat zien dat het lichaam over een zelfgenezend vermogen beschikt en dat in het activeren daarvan de informatie belangrijker is dan de stof in de pil of de operatie. Naast het placebo effect is er ook het nocebo effect, waarbij informatie het zelfgenezend vermogen juist stillegt.

De film geeft ook een uitzicht op de vele interventie mogelijkheden. Wat hen verbindt is dat ze niet zozeer insteken op de ziekte en de symptomen, maar op de interactie met het informatieveld en daarmee op het verlagen van de stress en de onderliggende stressfactoren. In mijn beleving is de ene interventie niet beter of slechter dan de andere. Het gaat er in mijn ogen uiteindelijk om DE interventie(s) te vinden die bij jou resoneert, omdat dat is wat nodig is om het placebo effect, oftewel het zelfgenezend vermogen van jouw lichaam, te activeren. Zoals Dr. H. Koning MD in de trailer zegt: ‘If you think you have an incurable disease, you are right. If you think your problem is curable, then you are also right.’

Hieronder ga ik in op twee interventies, die ikzelf binnen mijn praktijk aanbied, namelijk Systemisch Werk en Reconnective Healing. Mijn eigen positieve ervaringen met beiden hebben me doen besluiten, me in beiden te scholen om ze in mijn praktijk op te kunnen nemen.

Ziekte vanuit systemisch perspectief

Vanuit het systemisch perspectief bekeken is ziekte een onderdeel van het familiesysteem, een uiting van het lichaam om iets dat in het familiesysteem gezien wil worden zichtbaar te maken. Ziekte als boodschapper dus, met informatie om je dichter bij jouw kern te brengen en in verbinding met jouw levensstroom.
Het is een van de systemische wetten dat alles gezien wil worden. Wanneer iets of iemand wordt buitengesloten in het familiesysteem, zoekt het een andere manier om zichtbaar te worden. Het gaat als het ware ondergronds en komt via deze onderstroom bij een individu uit het systeem tot uitdrukking. Dit kan in de vorm van belemmerende gedragspatronen zijn, maar ook in de vorm van een ziekte.

Tijdens een familie- of ziekteopstelling maken we contact met systemische informatieveld van onze familieziel. Wat er tijdens zo’n opstelling gebeurt is dat informatie uit dat veld aan ons zichtbaar gemaakt wordt. Eén van de dingen we tijdens een opstelling kunnen waarnemen is wat er met de individuen uit het familiesysteem gebeurt wanneer iets of iemand is buitengesloten. Of het nu een geheim is, een (oorlogs)trauma, een plotselinge dood, een miskraam, of iets anders. De reactie in het systeem is eigenlijk altijd hetzelfde. De levensstroom blokkeert. Dit wordt zichtbaar in de fysieke, emotionele en geestelijke gesteldheid van de representanten in de opstelling. Ze voelen zich op zo´n moment zowel fysiek als emotioneel onaangenaam. Dikwijls voelen de representanten zich ook verkrampt. Zodra dat wat buitengesloten was werkelijk gezien en geacht wordt in de opstelling, begint de levensstroom weer vrij te stromen en verdwijnen dit soort stressreacties bij de representanten.

Vanuit dit perspectief zijn gezondheidsklachten en ziekte, zoals gezegd, ook een uiting van iets dat is buitengesloten. Stephan Hausner schreef een boek over ziekteopstellingen, getiteld ‘Zelfs als het mij mijn leven kost’. Hierin beschrijft hij aan de hand van vele casussen zijn jarenlange ervaring met patiënten en ziekteopstellingen. Hij schrijft onder andere:

‘Representanten van abstracte elementen zoals ziekten en symptomen laten in een opstelling vaak gevoelens en reacties zien met die van buitengesloten familieleden. Als dan in een volgende stap representanten van deze familieleden worden opgesteld en de patiënt ze hun plaats in het familiesysteem geeft, alsmede de erkenning en achting die daarbij hoort, dan voelen de representanten van de ziekte of het symptoom zich in de regel overbodig en niet meer nodig in de opstelling. Ze willen zich dan meestal uit de opstelling terug trekken. Vanuit het gezichtspunt van het (familie-)systeem lijkt er dan weer een evenwicht en ordening te zijn hersteld. Daarmee zouden de voorwaarden voor genezing van de patiënt vanuit dít perspectief geschapen kunnen zijn.’

Ook ontdekte hij gaandeweg de jaren dat verschillende familiedynamieken in de onderstroom regelmatig een samenhang laten zien met specifieke gezondheidsklachten en ziekten. Je zou kunnen zeggen dat specifieke informatie uit de onderstroom van de familiedynamiek dikwijls eenzelfde ziekte reactie laten zien.

Wat biedt een ziekteopstelling?
De informatie uit een ziekteopstelling biedt de persoon die de ziekte heeft doorgaans veel inzichten in de generatie-overschrijdende achtergronden van zijn of haar ziekte. Deze inzichten worden door de betreffende persoon vaak als ingrijpend en verlossend ervaren. Met als resultaat dat zij door deze inzichten vaak anders met hun ziekte kunnen omgaan en er beter mee kunnen leven. De rust die ontstaat, door het zichtbaar maken van de onderstroom, kan op deze manier een helende werking hebben. Het is zelfs mogelijk dat de symptomen of ziekte zich blijvend terugtrekken en dat er genezing optreedt.
Opmerkelijk is dat het niet nodig is om deze informatie expliciet met onze ‘mind’ te begrijpen. Belangrijker is het dat deze informatie diep in ons systeem, op zielsniveau, gehoord wordt.

Ziekte vanuit het perspectief van Reconnective Healing

Reconnective Healing ziet ziekte als een dis-ease, een disbalans op fysiek, emotioneel, mentaal en/of spiritueel niveau. Een disbalans, die zich o.a. in ons fysieke lichaam kan manifesteren. De frequenties, waarmee tijdens een Reconnective Healingsessie wordt gewerkt, brengen op kwantumniveau een informatie uitwisseling tot stand met ons DNA, onze cellen, ons lichaam, onze geest en ziel. In deze informatie uitwisseling herstellen de frequenties de balans op de verschillende niveaus en activeren zij het zelfgenezend vermogen van ons lichaam. Een effect hiervan kan zijn, dat de fysieke uiting van de disbalans, de ziekte, uit het systeem trilt en er genezing optreedt.

Een healing is echter niet noodzakelijkerwijs hetzelfde als genezing zoals in de westerse medische wetenschap bedoelt en een Reconnective Healingsessie is altijd gericht op de persoon in zijn geheel en niet op een klacht of ziekte. Als practitioner faciliteer ik dat de informatie uitwisseling kan plaatsvinden. Ik stel geen diagnose en behandel geen ziektes of klachten. Het effect van de healing is het resultaat van de informatie uitwisseling tussen het hogere zelf van de persoon die de healing ontvangt, het universum en de practitioner. Waarbij de practitioner als katalysator optreedt in het tot stand brengen van de verbinding tussen de frequenties en de persoon die de healing ontvangt.

Over het verschil tussen genezing en healing schrijft Dr. Eric Pearl in zijn boek ‘The Reconnection, Heal Others, Heal Yourself’:
´For an illness to be “cured,” the associated physical symptoms must vanish. For an illness to be “healed,” however, those symptoms may or may not still be there. A blind man, for example, not only may be blind, but also may be chronically depressed about being blind. He may live a reclusive and lonely existence as a result. If this man is “cured,” he will be able to see. If he is “healed,” he may or may not be able to see. He may, however, suddenly feel peaceful about being blind, and he may suddenly feel motivated to go out into the world. Unlike a cure, a healing is not a result-oriented experience. Instead, it is an opening to transformation on the mental, spiritual, emotional, and/or physical levels.
The Reconnection is never about directing, manipulating, or otherwise attempting to force a healing. It is simply about opening the door for an individual to access and receive that which comes through – a healing uniquely customized by the intelligence of the universe.´

Uit ervaringen, waaronder die van mijzelf, blijkt dat de frequenties mensen tijdens en na een Reconnective Healingsessie in een diepe ontspanning brengen. Wetenschappelijk onderzoek, van onder andere dr. Konstantin Korotkov, bevestigt dit. Hij rapporteert, na verschillende onderzoeken, dat iemand tijdens en na sessie in een dermate ontspannen staat verkeert, die vergelijkbaar is met een diepe meditatie. Fysiologische effecten die hij in zijn onderzoek waarnam zijn: een positief effect op zowel het sympathisch als het parasympathisch zenuwstelsel met als gevolg een harmonisatie van alle systemen, zoals hart en bloedsomloop, stofwisseling, immuunsysteem en anti-oxidanten en een vermeerdering van het energieveld. Op emotioneel niveau was zijn waarneming dat na één sessie bestaande depressie, verwarring en boosheid duidelijk verminderd waren.

Waar ik zelf bijzonder in geïnteresseerd ben is of de fysiologische effecten uit het onderzoek van Korotkov vergelijkbaar zijn met de onderzoeksresultaten zoals onlangs gepresenteerd door het Radboud UMC (Wim Hof methode).

Een ervaring in beeld…

Agenda

Heeft deze blog je geïnspireerd en zou je zelf eens willen ervaren wat een familie-/ziekteopstelling of een Reconnective Healingsessie voor jou zou kunnen betekenen?

Je bent van harte welkom in mijn praktijk om een Reconnective Healingsessie of individuele opstelling te ervaren.

Ook verzorg ik met regelmaat workshops familieopstellingen rondom verschillende thema’s in Haarlem.

Op zondag 13 juli 2014 van 13.00 – 17.30 uur middagworkshop met als thema ‘Ziekte’.

Tijdens deze workshop kijken we via het systemisch veld naar de diepere betekenis van de ziekte voor jou in het hier en nu en hoe het eventueel verbonden is met jouw familiesysteem.

Als je wilt kun je een vraag inbrengen. Ook kun je deelnemen als representant.
Jouw bijdrage: Inbrengen van een vraag: € 75,-. Deelnemer: € 35,- als je alleen komt, met z’n tweeën € 20,- pp, met drie of meer € 15,- pp | Graag contant ter plekke betalen.

Locatie is Westergracht 70 in Haarlem
Aanmelden kan via stefanie@beallyoucanbe.nl.

Wil je eerst meer informatie over mij, familieopstellingen, Reconnective Healing of anderszins?
Kijk dan op mijn website www.beallyoucanbe.nl of neem direct contact op via 06 4810 2716.

Geweldig als je deze blog door wilt sturen naar andere mensen voor wie dit wellicht interessant is.

Tot slot: meer lezen over ‘The biology of Belief’?

Het gedachtegoed van Dr. Lipton heb ik in eerdere blogs uitgebreider beschreven. Hieronder de links:
‘De boodschappen die we aan kinderen overbrengen (voor en na de geboorte) zijn volgens Lipton en zijn onderzoek bepalend voor een groot deel van het gedrag van kinderen tot in hun volwassenheid.’ lees verder…  

‘Als de antenne resoneert met de energietrilling uit de omgeving verandert het eiwit en daarmee het gedrag van de cel. Lipton geeft aan dat dit een wetenschappelijke fundering vormt voor de energetische geneeskunst zonder medicijnen.’   lees verder…

‘Zo laat biofysicus CWF Mc Claire, in haar onderzoek zien dat energiesignalen 100x meer efficiënt en oneindig veel sneller zijn dan fysieke chemische signalen.’ lees verder…

Hartegroet,

Stefanie

W. http://www.beallyoucanbe.nl – M. stefanie@beallyoucanbe.nl – T. 06 48 10 27 16

Stefanie Bussing is de vrouw achter Counselingpraktijk ‘Be all you can Be’. Zij begeleidt mens en organisatie in vragen rondom vitaliteit in werk & organisatie en in vragen rondom leven met kanker.
Haar uitgangspunt is een vitaal leven, waarin je je volledige potentieel benut en leeft. In haar begeleiding is bewustwording een sleutel. Zij helpt mensen bij het vinden van een nieuw perspectief in situaties waarin zij zich uit het lood geslagen voelen. De ervaring leer
t dat dit helpt bij het hervinden van  de innerlijke kracht en balans en dat daardoor nieuwe mogelijkheden ontstaan.
In haar werk maakt zij onder meer gebruik van het systemisch werk van Bert Hellinger (opstellingen), Transactionele Analyse, Gestalt, The Reconnection® & Reconnective Healing®, teachings van o.a. Eckhart Tolle en Adyashanti en bovenal uit het leven zelf.

Partner Platform Familieopstellingen.nl 

Aangesloten bij Bewust Haarlem 

Back To Top