Skip to content

Casus: ‘Verborgen Adoptie en de gevolgen voor latere generaties

Dit is een beschrijving van een sessie Systemisch Zielswerk in het Lichaam. Zoals vaker gebeurt, een sessie die me verwonderde om wat zich liet zien via het lichaam van mijn klant en de informatie die we daarbij beide uit het veld mochten ontvangen. Ik zeg expres, wij beide, omdat de informatie die ik voel of waarneem, vaak op hetzelfde moment, door de klant wordt uitgesproken. Het is in die zin een puzzel, die we samen maken, maar waarbij de antwoorden vooral uit en via het lichaam van de klant zelf komen.

Deze casus gaat over een vrouw, die bij me kwam voor een sessie systemisch zielswerk in het lichaam, omdat ze benieuwd was wat haar lichaam haar wilde laten zien. Ze vertelt in het voorgesprek dat ze regelmatig wel doorziet wanneer ze in een oud patroon zit, maar dat ze niet weet wat ermee te doen. Ze vraagt zich af wat eronder ligt, waarom ze niet volledig zichzelf ´mag´zijn. Ze vertelt verder dat ze sinds de zwangerschap van haar jongste moeite heeft om contact te maken in haar buik. We verkennen nog wat dieper haar familiegeschiedenis, voordat we samen op reis gaan in het systemisch veld om te zien wat zich via haar lichaam wil tonen.

Op de tafel heeft ze direct intense sensaties bij haar keel en een teruggetrokken gevoel in het linkerbeen. Rechts is ze meer aanwezig maar met weerstand.
Gezien de sensaties en de informatie uit het voorgesprek richten we ons op de vrouwenlijn. Bij oma neemt de druk in de keel toe en bij betovergrootmoeder is de sensatie het sterkst. Zij ziet haar betovergrootmoeder als heel groot, alsof ze niet past in de lijn met vrouwen. Er is iets tussen haar en haar ouders zegt ze. Er komt een zin bij haar op: ‘waarom mag ik niet gewoon zijn zoals ik ben’? Dit raakt haar zelf ook omdat ze dit gevoel maar al te goed kent.

We onderzoeken dit gevoel rondom de betovergrootmoeder verder en nemen hierin waar dat haar vader niet haar biologische vader lijkt te zijn. Ook lijkt de kerk een rol te spelen hierin. Dit te zien lucht op en geeft meer ruimte bij mijn klant, maar er is meer. Het linkerbeen blijft teruggetrokken, alsof het geen aarde heeft. Dan zegt mijn klant ineens zonder direct te begrijpen wat ze waarneemt: ‘mijn betovergrootmoeder staat alleen met haar linkerbeen in de vrouwenlijn. Ze voelt dat ze daar niet thuis hoort, maar begrijpt het niet goed. Het lijkt of mijn betbet overgrootouders verder geen kinderen konden krijgen.’
‘Zou het kunnen dat jouw bet overgrootmoeder geadopteerd is?’ vraag ik haar. Ik voel de reactie in mijn handen. Er komt direct verdriet vrij, gevolgd door rust in het systeem en in haar lichaam. Ze vertelt me, hoe ze voelt dat haar betovergrootmoeder verschuift naar haar eigen familielijn en, vervolgt ze enigszins verbaasd, de vrouwen die uit/na haar geboren zijn volgen haar naar deze lijn.

Vanaf dat moment voelen we beide hoe haar linkerkant en linkerbeen begint te stromen. Ze staat nu ook met links op de aarde. Ze is opgelucht en vertelt me hoe alles opeens op

zijn plek valt voor haar. Ze komt thuis in haar eigen vrouwenlijn, haar eigen lijn van vrouw zijn met alle kwaliteiten die daarbij horen en die mogen geleefd worden.

Een paar maanden later mailt ze me dat ze sinds de sessie meer aanwezig is in haar buik. Verder schrijft ze: “Wat ik zelf nu – al geruime tijd na de sessie – nog merk, is dat ik trots ben op de vrouwenlijn waar ik onderdeel van uitmaak. Als ik twijfel of ik een bepaalde eigenschap van mezelf wel mag laten zien of op momenten dat ik twijfel of ik een bepaalde stap wel mag zetten omdat dan ‘alles’ gezien wordt, voel ik de kracht van ‘mijn’ vrouwenlijn achter me. Het geeft me een zetje: ik doe het niet alleen voor mij, ik doe het ook voor hen, die mooie krachtige vrouwen die me voor zijn gegaan.”

Wil je zelf ook eens een sessie Systemisch Zielswerk in het Lichaam ervaren? Neem gerust contact op voor informatie.

Graag ontmoet ik je

Hartegroet,

Stefanie

W. http://www.beallyoucanbe.nl – M. stefanie@beallyoucanbe.nl – T. 06 48 10 27 16

Stefanie Bussing is de vrouw achter Counselingpraktijk ‘Be all you can Be’. Zij begeleidt mensen in vragen rondom Leven Met Kanker en in vragen rondom Vrouw Zijn en het Leven van je Roeping.
Haar uitgangspunt is een vitaal leven, waarin je je volledige potentieel benut en leeft. In haar begeleiding is bewustwording een sleutel. Zij helpt mensen bij het vinden van een nieuw perspectief in situaties waarin zij zich uit het lood geslagen voelen. De ervaring leert dat dit helpt bij het hervinden van  de innerlijke kracht en balans en dat daardoor nieuwe mogelijkheden ontstaan.
In haar werk maakt zij onder meer gebruik van het systemisch werk van Bert Hellinger (opstellingen), The Reconnection® & Reconnective Healing®, teachings van o.a. Eckhart Tolle en Adyashanti en bovenal uit het leven zelf.

Partner Academie voor Opstellingen

Aangesloten bij Bewust Haarlem 

Back To Top