Skip to content

Casus: Verstrikkingen loslaten in het lichaam

In de sessies met systemisch lichaamswerk (ookwel systemisch zielswerk in het lichaam) kijken we via het lichaam dieper in het familiesysteem naar de vraag, waarmee iemand komt. Het is een reis die we samen maken, waarbij we samen onderzoeken en waarnemen in het lichaam en in het systemisch veld wat zich wil laten zien rondom de betreffende vraag.

Regelmatig zie ik dat de fysieke ervaringen die klanten tijdens de sessie hebben gepaard gaan met loslaten van de spanning uit het lichaam. Dit kan gepaard gaan met verkrampte bewegingen. Dit is de oude spanning die zich in het lichaam heeft vastgezet en nu loskomt, gevolgd door een gevoel van ontspanning, licht en rust.

Vaak werk ik met vrouwen en vaak geeft het lichaam richting aan naar de vrouwenlijn. Thema’s die daarbij zichtbaar worden zijn bijvoorbeeld niet gehuilde tranen in de vrouwenlijn, niet geleefde liefde en een afgeslotenheid van het gevoel en de intuïtie.
Maar hoe zit het met de mannenlijn en de verbinding tussen het mannelijke en vrouwelijke?

Zo had ik laatst een sessie met een vrouw die aangaf meer ‘ja’ te willen zeggen tegen het leven. Ze voelde dat ze al lange tijd aan het overleven was en dat ze wilde heel graag dit oude patroon doorbreken.

Tijdens de sessie werd meteen duidelijk hoe belangrijk het is om altijd met een open blik waar te nemen wat zich wil laten zien. Vaak komen we namelijk met dit soort vragen van vrouwen in de vrouwenlijn uit, maar dit keer niet. Hier kwam een diep trauma in de mannenlijn naar voren die tot 7 generaties terugging. Tot 7 generaties diep zien we verkramping bij de keel, kaken, voeten en een krachtige druk op het middenrif, die nu loskomt.

Na de sessie voelt ze zich lichter. Haar keel, die vaak dicht voelde, voelt ruimer en ook haar gezichtsveld ervaart ze als ruimer en lichter. Zelf verwoordt ze het heel mooi: ‘De oervader en oermoeder zijn herenigd en mijn eigen zielstroom kan nu vrij door mijn lichaam stromen. Het is alsof ik geboorte heb gegeven aan mezelf. ‘

Dat er een hernieuwde balans wordt ervaren in het lichaam tussen rechts (de vaderlijn) en links (de moederlijn) hoor ik vaak aan het einde van een sessie. Klanten verwoorden dit vaak als dat ze zich meer ‘Heel’ voelen, dat er verbinding is tussen rechts en links en dat ze meer aanwezig zijn in beide kanten.
Wat betekent dit nu eigenlijk is misschien de vraag die in je hoofd opkomt, terwijl je dit leest? Ook ik stel mezelf die vraag en krijg eigenlijk direct het antwoord dat het niet zozeer gaat over duiding of begrijpen. Dat het meer gaat over het volgen van de beweging die je tijdens deze ervaring voelt in het lichaam en over de ruimte die je daar voelt ontstaan. Dat te voelen, daar contact mee te hebben en te voelen wat van daaruit wil ontstaan…

Graag ontmoet ik je

Hartegroet,

Stefanie

W. http://www.beallyoucanbe.nl – M. stefanie@beallyoucanbe.nl – T. 06 48 10 27 16

Stefanie Bussing is de vrouw achter Counselingpraktijk ‘Be all you can Be’. Zij begeleidt mensen in vragen rondom Leven Met Kanker en in vragen rondom Vrouw Zijn en het Leven van je Roeping.
Haar uitgangspunt is een vitaal leven, waarin je je volledige potentieel benut en leeft. In haar begeleiding is bewustwording een sleutel. Zij helpt mensen bij het vinden van een nieuw perspectief in situaties waarin zij zich uit het lood geslagen voelen. De ervaring leert dat dit helpt bij het hervinden van  de innerlijke kracht en balans en dat daardoor nieuwe mogelijkheden ontstaan.
In haar werk maakt zij onder meer gebruik van het systemisch werk van Bert Hellinger (opstellingen), Systemisch Zielswerk in het Lichaam, The Reconnection® & Reconnective Healing®, teachings van o.a. Eckhart Tolle en Adyashanti en bovenal uit het leven zelf.

Partner bij Academie voor Opstellingen

Aangesloten bij Bewust Haarlem 

Back To Top