Skip to content

Drieluik voor vrouwen bij kanker

Soms stroomt het leven anders dan je van tevoren had bedacht. Wat doe je dan? Hou je dan krampachtig vast aan hoe je het nu eenmaal bedacht had of beweeg je mee met de stroom met een open blik om te zien waar het heen gaat. Hoewel ik het zelf niet altijd makkelijk vind om met die open blik de stroom te volgen, zeker niet als ik gehecht ben aan mijn oorspronkelijke plan, is mijn ervaring dat er over het algemeen iets mooiers uit ontstaat, als ik de wegwijzers maar kan lezen. Lang niet alles is wat het lijkt. Soms zijn ontmoetingen en plannen bedoeld om andere ontmoetingen mogelijk te maken en nieuwe plannen te laten ontstaan.

Zo verging het me ook met de reis ‘Vrouw Zijn: Je Roeping Leven’ die vanaf 13 februari in Amersfoort gepland stond. Eind van het jaar ontving ik 2 aanmeldingen voor de reis, die een week later om gezondheidsredenen werden ingetrokken. Ongeveer tegelijkertijd bleek dat degene die me gevraagd had naar Amersfoort te komen, ook vanwege gezondheidsredenen, de organisatie niet meer kon doen. De vrouw die het van haar overnam had haar focus eigenlijk niet zozeer op het vrouwenthema liggen, maar meer op begeleiding bij kanker zo bleek in een telefoongesprek.

Nu hadden we het daar kunnen laten eindigen, maar het ‘toeval’ wil dat wij elkaar al een tijdje online volgen en op (in ieder geval) 2 gebieden met elkaar resoneren, ‘Vrouw Zijn’ en ‘begeleiding bij Kanker’. Daarbij zag ik in deze hele situatie ook een rode draad terugkomen van gezondheid en vrouw zijn, die mij triggerde, omdat ik een tijdje terug al eens het verlangen had gevoeld om de 2 thema’s ‘kanker’ en ‘vrouw zijn’ in een programma bij elkaar te brengen. Het vuur wakkerde aan toen we hiervoor spraken en we besloten dit idee een kans te geven en elkaar te ontmoeten op Adam CS.

Binnen 2,5 uur ontdekten we dat we op veel diepere lagen met elkaar resoneren dan we online hadden gedacht en stond er een mooi en diepgaand nieuw programma voor de 3 geplande dagen in Amersfoort: Een Drieluik voor Vrouwen bij kanker, verbinding op drie lagen.

3 zaterdagen – februari, maart en april

De diagnose kanker zet je leven op zijn kop. Vaak is vasthouden aan het oude niet te doen en uitzicht op het nieuwe erg onzeker. Terwijl je dagelijks meer gebruikelijke zorg hebt voor of over je lichaam, en al die praktische dingen die je dagen vullen, leef je waarschijnlijk met veel vragen. En niet te vergeten, zijn daar al die gevoelens die op de achtergrond meespelen. Dat is heel normaal. Maar wat gaat je dan verlichting geven?

Drie dagen, drie lagen

Deze drie dagen gaan over thema’s in jouw leven als vrouw met kanker. Wij bieden je de ruimte om met volle aandacht te zijn bij wat er werkelijk toe doet. De drie lagen waarop we kijken zijn:
1. jij en de kanker
2. jij, de ziekte en de relaties om je heen
3. de diepere verborgen thema’s resonerend met de kanker en je zielbestemming.

Door dat in gezelschap met andere vrouwen te onderzoeken kan je dat diepe inzichten over je familiesystemen brengen, en heling bij vrouwelijke thema’s.

We gaan werken met uiteenlopende werkvormen: opstellingen, klank, beweging en beeldend werk. Daarmee kun je een ander perspectief krijgen op wat de kanker in je lichaam te betekenen heeft. En hoe je er in het hier-en-numee kunt omgaan. Soms zijn er inzichten nodig, soms lucht het op om in alle vrijheid – en verbondenheid – je gevoelens te ervaren.

Je kunt ‘de onderstroom’ en je zielbestemming gaan zien. En je eigen kracht gaan voelen. Die kracht die verbonden is met de levensstroom, waar inzicht én beweging is, en die bijdraagt aan de ondersteuning van je zelfhelend vermogen.

Als je ontspanning in je lichaam wilt ervaren, op een milde manier gevoelige thema’s in het licht wilt zetten en je verbondenheid wilt ervaren zul je tijdens deze dagen kunnen opladen en voeding op zielniveau vinden.

Deelnemers aan dit holistische drieluik kunnen met korting tussentijdse ondersteuning boeken in de vorm van een Reconnective Healing, een zachte Massagebehandeling of een systemische werksessie.

Met Stefanie Bussing en Caroline Denijs

Stefanie verbindt haar kwaliteiten als counselor, opsteller en healingpractitioner in een lichaamsgerichte manier van (systemisch) werk. Vanuit haar eigen persoonlijke ervaring en innerlijke reis binnen de thema´s kanker en Vrouw Zijn begeleidt zij vooral vrouwen in hun heelwordingsproces naar een nieuw perspectief en diepere verbondenheid met hun essentie en innerlijke waarheid.
Be all you can be @  www.beallyoucanbe.nl

Caroline is ervaringsgericht gids bij bewustwordingsprocessen, essentiecoach en holistisch massagetherapeut. Ze heeft diepgaand onderzoek gedaan na haar eigen kankerdiagnose en begeleidt vooral vrouwen bij uiteenlopende leventhema’s. Oer Vrouw en
Kanker Anders Benaderd @ www.wittebeer.com

Beiden zijn opgeleid met een natuurgerichte, holistische visie, hebben zich specifiek verdiept in thema’s in het leven van vrouwen en zijn ook Reconnective Healing Practitioners.

 • Drie zaterdagen:
  13 februari, 5 maart en 2 april
  van 10 tot 16.30 uur
 • WAAR:  het VlinderHuys
  Barchman Wuytierslaan 51 Amersfoort
 • BIJDRAGE:  € 350,- inclusief vegetarische lunch
  (Denk ook aan bijdragen uit je Krachtkring)
 • Max 15 deelnemers. AANMELDEN DRIELUIK >
  Na je aanmelding volgt een nota.
  Bij betaling is je deelname definitief en ontvang je een paar dagen voor aanvang nog een mail met praktische informatie.

Mail of bel Caroline (06-52058598) of Stefanie (06-48102716) wanneer je nog vragen hebt.

Graag ontmoet ik je

Hartegroet,

Stefanie

W. http://www.beallyoucanbe.nl – M. stefanie@beallyoucanbe.nl – T. 06 48 10 27 16

Stefanie Bussing is de vrouw achter Counselingpraktijk ‘Be all you can Be’. Zij begeleidt mensen in vragen rondom Leven Met Kanker en in vragen rondom Vrouw Zijn en het Leven van je Roeping.
Haar uitgangspunt is een vitaal leven, waarin je je volledige potentieel benut en leeft. In haar begeleiding is bewustwording een sleutel. Zij helpt mensen bij het vinden van een nieuw perspectief in situaties waarin zij zich uit het lood geslagen voelen. De ervaring leert dat dit helpt bij het hervinden van  de innerlijke kracht en balans en dat daardoor nieuwe mogelijkheden ontstaan.
In haar werk maakt zij onder meer gebruik van het systemisch werk van Bert Hellinger (opstellingen), The Reconnection® & Reconnective Healing®, teachings van o.a. Eckhart Tolle en Adyashanti en bovenal uit het leven zelf.

Partner Academie voor Opstellingen

Aangesloten bij Bewust Haarlem 

Back To Top