Skip to content

Ervaringen ‘Vrouw Zijn: Je Roeping Leven’

Terugkijkend op de eerste 12 weekse reis ‘Vrouw Zijn’ en de 7 prachtige vrouwen die samen met mij deze reis zijn aangegaan kan ik alleen maar dankbaarheid voelen. Het was een reis waarin we veel lagen hebben geraakt en waar we veel licht hebben mogen schijnen op dat wat gezien wilde worden. Een reis ook waarin bij veel vrouwen een innerlijke beweging is ontstaan. 

Het mooie aan samen een reis maken is voor mij ‘het samen op reis zijn’. Ieder doorleeft zijn eigen reis en daarmee ontstaat tegelijkertijd de gezamenlijke reis en diepe verbondenheid met elkaar. Terwijl ik dit schrijf moet ik aan een eerdere reiservaring door de jungle in Ecuador denken (grappig want een van mijn reisgenoten toen, was ook bij deze reis aanwezig), waarbij ook zo duidelijk de onderlinge verbondenheid voelbaar was en ook hoe ieder zijn eigen proces doorleefde.

Voor mij was het niet anders in deze reis. Ook ik heb een reis door de verschillende rollen gemaakt die ik in mijn leven vervul. Gevoeld waar mijn eigen levensstroom nog wat wordt dichtgeknepen en waar het wel al vrij kan stromen, op welke momenten ik in overvloed mijn zielsmissie leef en wanneer niet.
Ik dacht altijd dat ik het eerst allemaal moest weten, de bestemming moest hebben bereikt en alle antwoorden moest weten voor ik zo´n reis met anderen aan kon gaan. Deze reis heeft mij opnieuw laten ervaren hoe waardevol het is om het niet weten er te mogen laten ZIJN, ermee te ZIJN en te zien dat van daaruit de beweging als vanzelf van binnenuit ontstaat. Ik hoef de antwoorden niet te hebben, die liggen besloten in de deelnemers zelf. Wat ik doe is met hen samen onderzoeken en waarnemen wat er is, wat er op dat moment gezien wil worden en daar vervolgens samen mee zijn. En als het waarlijk gezien is, ontstaat er rust en een beweging van binnenuit is mijn ervaring met het familieopstellingenwerk.

Dankbaar ook voor de mooie reacties die ik van de deelnemende vrouwen heb mogen ontvangen telefonisch, per mail, in beeld en verhaal. Hieronder kun je enkele ervaringen lezen:

‘Ik begon de 12 weekse reis ‘Vrouw Zijn: Je Roeping Leven’, omdat ik al lange tijd voelde dat ik veel energie verloor en moeite had om bij mezelf te blijven. Hier voel ik een duidelijke verandering in. Verder hebben de opstellingen me laten zien waar mijn prioriteit ligt als het gaat om het verdelen van mijn aandacht over bijvoorbeeld mijn gezin en vrijwilligerswerk. Dit geeft me ruimte om keuzes te maken over waar ik mijn aandacht en energie naartoe richt, waardoor ik dichter bij mezelf kan blijven en minder energie verlies. Doordat ik de dingen nu meer uit kan spreken is de communicatie in mijn relaties in het hier en nu ook verbeterd.
De verdieping in de jump-gesprekken hebben me geholpen om mijn ervaringen te verdiepen en vanuit mijn diepste Zelf dingen naar boven te laten komen.’ (Marian)
Een van de andere vrouwen stuurde me deze prachtige kaart met tekst:
Casus: De invloed van de relatie tussen moeder en dochter (na het overlijden van vader) op latere werkrelaties met vrouwelijke leidinggevenden.

Een vrouw vertelt dat ze regelmatig problemen ervaart in het contact met vrouwelijke leidinggevenden in haar werk, nooit met mannen. ‘Er verandert iets in de energie, alsof ik een bedreiging ben’ zegt ze, ‘waardoor ik me ongemakkelijk voel in het contact. Het lijkt wel of ze me als een bedreiging zien.’ Wanneer we een representant voor haar, haar leidinggevende (vrouw) en de leidinggevende daarboven (man) opstellen wordt al snel een dynamiek zichtbaar, die ze herkent uit haar eigen familiesysteem. De relatie tussen haar en haar moeder (na het overlijden van haar vader) en de wereld buiten het gezin (de kerk) en het effect hiervan op haar. Zodra ze dit benoemt voelt haar representant in de opstelling zich langzaam ontspannen. De representant van de leidinggevende ervaart tegelijkertijd een verschuiving in energie naar de plek van moeder. We werken de familiedynamiek, die zichtbaar wordt, verder uit en plaatsen dan opnieuw een representant voor haar leidinggevende erbij. Deze voelt de oorspronkelijke lading niet meer en ook de vrouw (vraagsteller) voelt zich ontspannen op haar eigen plek.
Een week later vertelt ze me dat ze de ontspanning die ze in de opstelling had ervaren, ook in het directe contact met de leidinggevende ervaart nu. Een maand later laat ze me weten dat ze zich steeds gelijkwaardiger en krachtiger voelt naast deze leidinggevende. Ze schrijft verder: ‘Gisteren zat ik bijvoorbeeld zowat op haar lip in een overleg en ik ervoer geen enkele spanning, terwijl ik voelde dat ze me observeerde’.

12 weekse reis Vrouw Zijn: Je Roeping Leven

Wat houdt de reis in?

Gedurende 12 weken reis je samen met andere vrouwen door het systemische veld. Je kijkt o.a. met behulp van familieopstellingen naar jezelf als vrouw en naar datgene dat je misschien nog weerhoudt om jouw innerlijke kracht en zielsmissie volledig te ervaren en een leven in overvloed te leven.

We maken de levensstroom vrij op vragen die voor jou in het hier en nu spelen en die jou belemmeren in het leven van jouw zielsmissie en in het creëren van een leven vol overvloed. Uit het werken met opstellingen blijkt dat het doorzien van de onderliggende relatiepatronen bevrijdend werkt in het kunnen leven van jouw zielsmissie.

In 12 weken komen we 6 dagdelen (middag/avond) bij elkaar, waarop we afreizen in het systemisch veld. We onderzoeken vragen die er bij jou leven rondom thema’s als:
1. Jij als Dochter
2. Jij als Vrouw in een liefdesrelatie
3. Jij en het Moederschap
4. Jij als Vrouw in werk
5. Voorbij de rollen: Jij als Wijze Vrouw
6. Het Geschenk: Je Roeping Leven in Overvloed

Wat het traject je kan brengen
• Een shift van overleven en schaarste (je leven laten bepalen door de rollen die je hebt) naar een leven in overvloed (het leven van jouw roeping)
• Inzicht en beweging in daar waar je los mag laten
• Het voelen van de verbinding met de levensstroom en jouw innerlijke kracht
• Inzicht in wat jouw zielsmissie/roeping is in dit leven

Aan de basis van dit programma ligt het drieluik ‘Vrouw Zijn’. Je kunt hier meer over lezen op: https://beallyoucanbe.nl/algemeen/drieluik-vrouw-zijn-inspiratie-en-inhoud/

Voor meer informatie over dit programma en nieuwe reizen: bel/mail met Stefanie Bussing, 0648102716 / stefanie@beallyoucanbe.nl

NB spreekt het je aan, maar wil je liever niet in een groep? Een individuele reis op maat is ook mogelijk.

NB Wil jij zelf de reis samen met een groep vriendinnen maken, of woon je in een andere plaats en zou je deze reis daar willen laten plaatsvinden? Dat kan allemaal, ook aangepast aan jullie wensen. Stuur me een mailtje en we gaan samen de mogelijkheden onderzoeken.

Graag ontmoet ik je.

Hartegroet,

Stefanie

W. http://www.beallyoucanbe.nl – M. stefanie@beallyoucanbe.nl – T. 06 48 10 27 16

Stefanie Bussing is de vrouw achter Counselingpraktijk ‘Be all you can Be’. Zij begeleidt mens en organisatie in vragen rondom vitaliteit in werk & organisatie en in vragen rondom leven met kanker.
Haar uitgangspunt is een vitaal leven, waarin je je volledige potentieel benut en leeft. In haar begeleiding is bewustwording een sleutel. Zij helpt mensen bij het vinden van een nieuw perspectief in situaties waarin zij zich uit het lood geslagen voelen. De ervaring leer
t dat dit helpt bij het hervinden van  de innerlijke kracht en balans en dat daardoor nieuwe mogelijkheden ontstaan.
In haar werk maakt zij onder meer gebruik van het systemisch werk van Bert Hellinger (opstellingen), Transactionele Analyse, Gestalt, The Reconnection® & Reconnective Healing®, teachings van o.a. Eckhart Tolle en Adyashanti en bovenal uit het leven zelf.

Partner Platform Familieopstellingen.nl 

Aangesloten bij Bewust Haarlem 

Back To Top