Skip to content

Het Wonder van het Donker

Maandag is het midwinter, de nachten op zijn langst en de dagen op zijn kortst. Deze tijd nodigt ons uit om naar binnen te keren, af te dalen in de stilte van het donker en te ontdekken wat daar gezien en gevoeld wil worden. Daar in het donker ons eigen licht hervinden, ontsteken, voeden, ophalen, opdat we ons licht in het voorjaar weer langzaamaan steeds meer naar buiten kunnen laten stralen.

Maar daarvoor hebben we dus eerst ook in het donker af te dalen en delen van onszelf op te halen, die zich uit pijn, onveiligheid en schrik hebben teruggetrokken. Op enig moment in ons leven hebben ze besloten niet meer mee te doen. Deze delen één voor één weer verwelkomen, ieder op zijn eigen tijd, zodat het licht in ons kan groeien en vrijuit mag stralen, in ons en door ons heen.

Tijdens het afronden van alle groepen en individuele sessies de afgelopen anderhalve maand, merkte ik hoe ik dit jaar, met alles wat daarin is geweest, mijn beweging naar buiten toe met iedere laatste keer steeds bewuster kon loslaten. Steeds een beetje meer naar binnen zakken, naar de stilte. Overgave aan het donker in mij en mijn innerlijke licht.

Zo fijn hoe hierin extra ruimte en bewustzijn kon ontstaan, door mijn deelname aan het online programma van Arianne van Galen ‘Van Wond tot Wonder’. Want ook al is de reis naar binnen een reis die je zelf moet maken en daar nodigt de huidige tijd ons in mijn beleving nog eens extra toe uit. Dat betekent niet dat je het alleen hoeft te doen. En voor iemand als ik, die lang de diepe overtuiging heeft geleefd: ‘ik doe het alleen’, is dat zo helend geweest om zo bewust te hebben mogen ervaren.

In januari 2008 schreef ik tijdens een training in Spanje onderstaande woorden, die ik graag met je deel, omdat ze de afgelopen periode op een nieuwe laag bij me landen.

“Mijn overtuigingen stukgeslagen
Wordt de werkelijkheid ontdekt
Verrezen uit de as van mijn gekwetstheid
Ontwaakt een oud innerlijk ‘weten’
Waaruit de bloem van mijn ziel ontluikt”
~ Stefanie 2008

Deze woorden hielpen me afgelopen week om nog weer dieper het contact te maken met de liefde en essentie van Zijn, die onder mijn gekwetstheid verborgen lag.

Ik deel het hier met jou, in mijn laatste nieuwsbrief van dit jaar, omdat het zo wezenlijk voor me voelt voor deze tijd waarin we nu leven met elkaar. Dat het wezenlijk is om de moed te hebben in het donkerste deel van onszelf af te dalen, de pijn daar te ontmoeten. En in plaats van te vechten of ons terug te trekken vanuit die pijn, om haar maar niet te hoeven voelen, haar juist te doorvoelen en te erkennen. Dan kan de dieperliggende essentie eronder zichtbaar en voelbaar worden. Als een Phoenix die uit de as herrijst, groter, sterker en lichter.

Dit is wat ik in mijn werk iedere keer weer mag begeleiden en het is óók steeds weer mijn eigen reis die ik mag gaan. ik voel me dankbaar dat ik daarin steeds meer kan voelen dat de woorden: “We walk each other Home” echt waar zijn. We hebben elkaar nodig, we kunnen het niet alleen. Ook al hebben we ieder zelf onze eigen reis te gaan en kan niemand anders het voor ons doen, we hoeven het niet alleen te doen. Ik nodig je graag uit jouw reis te gaan, daar en met diegene waar het kloppend voelt voor jou. En als dat bij mij is, ontmoet ik je graag weer in 2021.

Voor nu wens ik je liefdevolle en verstilde decemberdagen, hopelijk samen met de mensen die je dierbaar zijn. Voel ze in je hart, weet ze daar.

Warme Groet

Stefanie Bussing

Stefanie over het systemisch werk:
“Wat me vanaf het begin heeft geraakt in het opstellingenwerk is de eenvoud en helende werking die ervan uit kan gaan, wanneer we ons kunnen overgeven aan ‘het niet weten’. Mijn werk en specialisme weerspiegelen direct ook de reis die ik zelf ben gegaan en nog ga in het aanwezig zijn met dat wat is.”

W. http://www.stefaniebussing.nl – M. stefanie@beallyoucanbe.nl – T. 06 48 10 27 16

Stefanie Bussing is de vrouw achter Praktijk ‘Be all you can Be’. Zij begeleidt mens en organisatie in vragen rondom; aanwezig zijn in je lichaam, vitaliteit en gezondheid en in vragen rondom leven met ziekte (specifiek kanker).
In haar begeleiding is bewustwording een sleutel. Zij helpt mensen bij het vinden van een nieuw perspectief in situaties waarin zij zich uit het lood geslagen voelen. De ervaring leert dat dit helpt bij het hervinden van de innerlijke kracht en balans en dat daardoor nieuwe mogelijkheden ontstaan.
In haar werk maakt zij onder meer gebruik van het systemisch werk van Bert Hellinger (opstellingen), Opstellingen via het lichaam (systemisch lichaamswerk), Tri-Energetica, The Reconnection® & Reconnective Healing®, teachings van o.a. Eckhart Tolle en Adyashanti en bovenal uit het leven zelf.
Stefanie was een aantal jaren als opsteller en opleider verbonden aan de Academie voor Opstellingen van Hylke Bonnema, bij wie zij ook de basis van het systemisch werk heeft geleerd.

Aangesloten bij Bewust Haarlem en Ziesoo

Back To Top