Skip to content

Inspiratie uit het bos

We leven in een tijd, die veel van ons vraagt, op allerlei vlakken en dat duurt al een tijdje. Ik zie het aan de mensen die bij me komen, maar merk het ook aan mezelf. Hoe het fysiek, maar ook emotioneel en mentaal ongemerkt veel energie vergt om informatie tot me te nemen, flexibel te bewegen in wat kan en niet kan en tegelijkertijd in die informatiestroom en flexibiliteit in mijn eigen midden te blijven. Ik schreef hier onlangs een blog over met de titel ‘In relatie brengen’.

En terwijl ik dit schrijf valt mijn oog op de foto, die ik hierbij uitzocht, waarop ook de uitgeholde boomstammen te zien zijn. Een foto die ik maakte vanuit verwondering toen ik er met mijn gezin langsliep. Nu overvalt de metafoor me en raakt het me diep, zonder dat ik het precies begrijp, of toch wel?

Ik lees dat bomen die er zo uitzien van binnenuit zijn uitgehold door een schimmel, beginnend bij de wortels. Een schimmel die veel bomen latent bij zich hebben, maar die pas actief blijkt te worden door een verzwakking of verwonding van de boom van buitenaf.
Bomen hebben een immens netwerk aan wortels onder de grond, waarmee ze met elkaar communiceren en elkaar helpen als dat nodig is. Is het dan zo, dat een verwonding van buitenaf deze onderlinge verbinding verstoort, waardoor de schimmel kan toeslaan? Is dat de metafoor die ik net zo intens voel?

Het voelt voor mij in ieder geval deze hele tijd al, dat we worden uitgedaagd en uitgenodigd om in ons midden aanwezig te blijven en van daaruit in verbinding met elkaar. Dat het echt belangrijk is om ons immuunsysteem op allerlei manieren te ondersteunen en één aspect daarbij is een manier te vinden om de verbinding met onszelf en elkaar te behouden en te voeden. Daarin mag het schuren en pijn doen, maar laten we elkaar blijven aankijken en elkaar blijven zien, zonder wonden toe te brengen die erop gericht zijn de ander te verzwakken of buiten te sluiten.

Laten we investeren in de verbindingen van ons onderlinge wortelnetwerk. We weten immers inmiddels dat we zoveel meer niet weten dan wel en dat geldt ook in deze situatie. En vanuit dat ‘niet weten’ kunnen de mooiste bewegingen en verbindingen ontstaan dat is iets dat ik wel weet en ook in het opstellingenwerk steeds weer zie.

Graag ontmoet ik je.

Warme groet,

Stefanie Bussing

Stefanie over het systemisch werk:
“Wat me vanaf het begin heeft geraakt in het opstellingenwerk is de eenvoud en helende werking die ervan uit kan gaan, wanneer we ons kunnen overgeven aan ‘het niet weten’. Mijn werk en specialisme weerspiegelen direct ook de reis die ik zelf ben gegaan en nog ga in het aanwezig zijn met dat wat is.”

W. http://www.stefaniebussing.nl – M. stefanie@beallyoucanbe.nl – T. 06 48 10 27 16

Stefanie Bussing is de vrouw achter Praktijk ‘Be all you can Be’. Zij begeleidt mens en organisatie in vragen rondom; aanwezig zijn in je lichaam, vitaliteit en gezondheid en in vragen rondom leven met ziekte (specifiek kanker).
In haar begeleiding is bewustwording een sleutel. Zij helpt mensen bij het vinden van een nieuw perspectief in situaties waarin zij zich uit het lood geslagen voelen. De ervaring leert dat dit helpt bij het hervinden van de innerlijke kracht en balans en dat daardoor nieuwe mogelijkheden ontstaan.
In haar werk maakt zij onder meer gebruik van het systemisch werk van Bert Hellinger (opstellingen), Opstellingen via het lichaam (systemisch lichaamswerk), Tri-Energetica, The Reconnection® & Reconnective Healing®, teachings van o.a. Eckhart Tolle en Adyashanti en bovenal uit het leven zelf.
Stefanie was een aantal jaren als opsteller en opleider verbonden aan de Academie voor Opstellingen van Hylke Bonnema, bij wie zij ook de basis van het systemisch werk heeft geleerd.

Aangesloten bij Bewust Haarlem en Ziesoo

Back To Top