Skip to content

Je potentieel bevrijden en ophalen

Bij familieopstellingen kijken we naar dat wat niet gevoeld of gezien is. Naar de verhalen, die hoewel verborgen, wel van invloed zijn op ons. Nu denken we bij verborgen verhalen, ongevoelde gevoelens, gebeurtenissen die geen plek hebben gehad veelal aan ‘zwaarte, pijn, verdriet, last’. En ja dat is ook regelmatig wat zichtbaar wordt, maar dat is niet het enige.

Zelfs wanneer het daar in eerste instantie wel over gaat, zie ik bij de oorsprong van de verstrikking, dat het daaronder vaak gaat over een potentieel wat niet geleefd is of niet geleefd kon worden. En dat dat opgehaald mag worden, beschikbaarmag worden in het hier en nu.

Het gaat dan over het mogen ontvangen van de steun, de wijsheid, de gaven of kwaliteiten die al dan niet onderdrukt zijn geweest uit het voorouderveld, van onze ouders en voorouders. Die potentie die, zelfs als die in onze ouders en voorouders niet geleefd is, wel ook in ons leeft en nu geleefd mag worden.

Dat we in het vrijgeven van de onafgemaakte gebeurtenissen en gevoelens, ons potentieel, de wijsheid en kwaliteiten mogen ontvangen en mogen leven, die in het vrijgeven van de onafgemaakte beweging weer beschikbaar komen voor ons.

Dan kan het leven met al haar potentieel weer vrijer stromen in en door ons heen.

Vanuit de epigenetics bezien zou je kunnen zeggen dat we DNA deactiveren en activeren. Herinneringen uit ons familiesysteem die erkenning krijgen voor wat ze waren en thuis kunnen komen op hun eigen plek, zijn nog steeds deel van ons familiesysteem en geschiedenis. Dat verandert niet. Wat wel verandert is dat ze tot rust kunnen komen en niet meer herhaald hoeven te worden in het hier en nu. Daarmee kunnen kwaliteiten, waar eerder geen plek voor was, weer opleven en geactiveerd worden.

Graag ontmoet ik je.

Warme groet,
Stefanie

Stefanie over het systemisch werk:
“Wat me vanaf het begin heeft geraakt in het opstellingenwerk is de eenvoud en helende werking die ervan uit kan gaan, wanneer we ons kunnen overgeven aan ‘het niet weten’. Mijn werk en specialisme weerspiegelen direct ook de reis die ik zelf ben gegaan en nog ga in het aanwezig zijn met dat wat is.”

Aangesloten bij Bewust Haarlem

Back To Top