Skip to content

Mijn hoofd hoort er ook bij

De splitsing tussen hoofd en lichaam vindt zijn oorsprong in ‘De Verlichting’. Denk maar aan de bekende uitspraak van Descartes: ”Ik denk dus ik ben. ” Hiermee werd ons denken verheven boven en afgesplitst van wat er zich verder in ons lichaam afspeelt.
Niet alleen zijn we vaak overmatig aanwezig in ons hoofd, ook zien we ons hoofd als iets dat anders is dan ons lichaam. 

Een vlucht om niet te hoeven voelen

In het systemisch werk neem ik regelmatig waar dat een overmatige aanwezigheid in het hoofd, duidt op een overlevingsmechanisme om niet teveel te hoeven voelen en als een manier om te kunnen  omgaan met de hoeveelheid prikkels die binnenkomen. Het zijn namelijk vaak de meest sensitieve mensen, die deze neiging hebben ontwikkeld. Ook bij mensen die aangeven ‘heimwee te hebben naar daar waar we vandaan komen’ neem ik waar dat het hoofd, of nog verder erboven, een vertrouwde plek is om te vertoeven. Als een manier (onbewust) om niet helemaal aanwezig te zijn op aarde.

En dan werkt het niet meer

Er komt een moment dat het niet meer werkt. Tenminste, dat was bij mij zo en ik zie hetzelfde bij veel mensen die bij me komen. Dat wat zolang goed gewerkt heeft, gaat tegen je werken. Soms doordat er fysieke klachten ontstaan, soms ook omdat het niet meer bevredigend is. Het stijgende aantal mensen met een burn-out is hierin ook een teken aan de wand.  Het hoofd is zo lang zo zwaar belast dat het eigenlijk afknapt. Tegelijkertijd heeft de levensstroom, door deze overmatige aanwezigheid in het hoofd en afwezigheid in de rest van het lichaam lange tijd niet of nauwelijks vrij kunnen stromen.

Als je jouw hele lichaam inclusief je hoofd ziet als een huis, dan zou je kunnen zeggen dat je jarenlang alleen op de zolder hebt gewoond, terwijl de rest van het huis leeg stond. Een leegstaand huis wordt muf, doods en als het tegen zit trekken er krakers in.

Het hoofd hoort er ook bij…

Een bekende beweging bij mensen, die ontdekken dat het voelen in het lichaam lang heeft uitgestaan en daar last van krijgen, is een totale omslag de andere kant op. Alle focus en aandacht gaat naar het lichaam met de valkuil dat het hoofd nu wordt afgedaan als daar waar de problemen begonnen zijn en het lichaam daarboven verheven is. Daar waar eerst het lichaam werd buitengesloten, gebeurt nu feitelijk hetzelfde met het hoofd. Waarmee we opnieuw zeggen dat body, mind en spirit afgescheiden zijn van elkaar.

Er is overigens niks mis mee om het hoofd even wat rust te geven en de focus wat meer naar de rest van het lichaam te verleggen. Belangrijk is alleen om de samenhang en wisselwerking tussen beide te erkennen, zonder één van beide uit te sluiten. Want zoals we weten vanuit het systemisch perspectief, werkt het buitensluiten of uitsluiten van personen, gebeurtenissen of zoals in dit geval lichaamsdelen, averechts…

Wat ik zie in het systemisch werk…

Ons lichaam kent eigenlijk 3 hersencentra. Dit zijn plekken waar zenuwknopen en een netwerk van neuronen samenkomen, die vergelijkbaar zijn met en soms zelfs nog uitgebreider zijn dan de structuur in onze hersenen. Naast onze hersenen in het hoofd gaat het om onze buik (darmen) en hart. In onze taal wordt hier eigenlijk al naar verwezen. Denk bijvoorbeeld maar aan de uitdrukking: het onderbuikgevoel.

Wanneer we in opstellingen nu kijken naar deze drie hersencentra in ons lichaam en hoe die zich tot elkaar verhouden, dan zie ik dikwijls dat ons hoofd echt heel hard heeft gewerkt en heel erg moe is.

Recentelijk in een opstelling kwamen deze 3 hersencentra heel spontaan en duidelijk naar voren. De persoon in kwestie stond op haar eigen plek en gaf aan: mijn hoofd wil weg, mijn buik is onrustig (voelt de onderstroom) en mijn hart voelt het verlangen een volgende stap vooruit te zetten. Alleen al door deze drie aspecten een plek te geven in de opstelling en dus te erkennen dat ze alle drie bij haar leefde, ontstond er ruimte waarin het mogelijk werd om dieper te kijken. Daarin werd ook direct zichtbaar waar de verschillende hersencentra mee resoneerde in het systeem en op welke laag de verstrikking zat.

Dit is een van de vele voorbeelden van hoe een opstelling kan helpen om meer contact te maken met ons hele lichaam en de sleutel te vinden naar de helende beweging, waarin de levensstroom weer vrijer kan stromen door alle delen van ons lichaam inclusief ons hoofd.

PS. Resoneert dit bij je of heb je zelf een vraag over het thema energiek aanwezig zijn in je lichaam en/of gezondheid? In november ben je van harte welkom voor de 2 daagse intensive licht op ziekte en gezondheid (10 en 11 nov) en de 10 daagse cursus Systemisch lichaamswerk en Ziekteopstellingen (start 17 en 18 nov). Kijk in de agenda voor de actuele informatie over deze events.

Wil je liever in een individuele sessie aan het werk met jouw vraag of wil je even overleggen wat het beste bij jouw vraag en situatie past? Neem dan even contact op via stefanie@beallyoucanbe.nl

Graag ontmoet ik je.

Warme groet

Stefanie Bussing

Stefanie over het systemisch werk:
“Wat me vanaf het begin heeft geraakt in het opstellingenwerk is de eenvoud en helende werking die ervan uit kan gaan, wanneer we ons kunnen overgeven aan ‘het niet weten’. Mijn werk en specialisme weerspiegelen direct ook de reis die ik zelf ben gegaan en nog ga in het aanwezig zijn met dat wat is.”

W. http://www.beallyoucanbe.nl – M. stefanie@beallyoucanbe.nl – T. 06 48 10 27 16

Stefanie Bussing is de vrouw achter Counselingpraktijk ‘Be all you can Be’. Zij begeleidt mens en organisatie in vragen rondom vrouw zijn, vitaliteit en gezondheid en in vragen rondom leven met ziekte (specifiek kanker).
Haar uitgangspunt is een vitaal leven, waarin je je volledige potentieel benut en leeft. In haar begeleiding is bewustwording een sleutel. Zij helpt mensen bij het vinden van een nieuw perspectief in situaties waarin zij zich uit het lood geslagen voelen. De ervaring leer
t dat dit helpt bij het hervinden van  de innerlijke kracht en balans en dat daardoor nieuwe mogelijkheden ontstaan.
In haar werk maakt zij onder meer gebruik van het systemisch werk van Bert Hellinger (opstellingen), Opstellingen in het lichaam (systemisch zielswerk in het lichaam), Transactionele Analyse, The Reconnection® & Reconnective Healing®, teachings van o.a. Eckhart Tolle en Adyashanti en bovenal uit het leven zelf.

Stefanie is als partner verbonden aan de Academie voor Opstellingen 

Binnen de Academie voor Opstellingen heeft zij zich gespecialiseerd in het systemisch lichaamswerk en opstellingen bij ziekte en gezondheidsvragen. Zij begeleidt individuele sessies, dagworkshops, intensives en cursussen en is als docent betrokken bij de jaaropleiding Familie- en Organisatieopstellingen van de Academie. Kijk in de agenda voor aankomende data of neem contact op voor meer informatie.

Aangesloten bij Bewust Haarlem 

Back To Top