Skip to content

Opstellingen bij Ziekte

Inzichten vanuit het veld (deel 1)

Begin november was ik deelgenoot van het tweede deel van een zeer bijzondere masterclass van Henk Fransen en Hylke Bonnema over psychosomatiek en opstellingen bij kanker. Er lijkt, naast andere factoren die een rol spelen bij kanker, een duidelijke systemische component aanwezig te zijn, die resoneert met de kanker die iemand heeft. De kanker als boodschapper om iets dat diep in het systeem niet gezien is en geen plek heeft gekregen zichtbaar te maken.

Het is mijn intentie om het komende jaar korte artikelen met jullie te delen over dit werk, over de inzichten die we opdoen in de masterclasses en het werk dat ik in individuele sessies en workshops op dit gebied doe.

Laat me dit keer beginnen bij een citaat van Bert Hellinger, grondlegger van het systemisch werk, over het systemisch werken bij ziekte.
“Zelfs als we met ziekte werken in een opstelling, dan zijn we nog niet bezig met ziektebehandeling of genezing. We beperken ons tot het systemische werk, tot de dynamieken die bij de huidige familie of de familie van herkomst een rol spelen. Zodra die aan het licht komen, heeft dat vaak een verzachtende of zelfs genezende werking op de ziekte, maar dat is geen doel op zich. Het kan namelijk net zo goed zijn, dat in de opstelling duidelijk wordt dat de ziekte op zijn plaats is en dat de cliënt groeit door deze ziekte. Daarom zou een poging om genezing te willen bewerkstelligen hier een inbreuk zijn op de ziel van de patiënt en een inbreuk op zijn lot. We gaan hier naar een ander niveau van helpen, in contact met iets groters.”

Dit is een belangrijk grondprincipe tijdens een opstelling met ziekte voor zowel mij als opsteller als voor de klant. Dit betekent dat wat wij als mens/maatschappij als een wenselijke uitkomst zien bij ziekte, niet altijd overeenkomt met de beweging van de ziel van de persoon die ziek is. En dat wanneer we dienend zijn aan de beweging van de ziel, we het concept van strijden tegen de ziekte en het moeten overwinnen van de dood, dienen los te laten.

Terwijl wij dit onderscheid op verschillende manieren tegenkwamen tijdens de masterclass, kwam bij mij een zin terug van zo’n 20 jaar geleden. De zin werd uitgesproken door een holistisch therapeut van mijn toenmalige partner die kanker had. Zij zei ‘je ziel komt hier op aarde om iets te ervaren, te leren. Jouw ziekte kan hier een onderdeel van zijn of een boodschap zijn van je ziel dat je je pad niet volgt. Of je geneest of niet heeft niet te maken met overwinnen of falen, het kan zijn dat jouw leven hier op aarde klaar is wanneer jouw ziel ervaren heeft wat hij hier kwam ervaren. Het kan ook dat je de boodschap van je ziekte niet hoort en sterft of dat je de boodschap wel hoort en geneest.’

Mijn respons als 20 jarige was niet zo genuanceerd op dat moment, ik was boos, vond het wel lekker makkelijk gezegd en een mooie manier om haar eigen straatje schoon te vegen voor als ‘het mis zou gaan en mijn partner zou overlijden.’ Bovenal was ik ontzettend bang om mijn geliefde te verliezen. Nu jaren later, met de ervaringen in het systemisch veld als opsteller en ook als representant in de archetypische opstellingen rondom dit thema in de afgelopen masterclass, neem ik in het veld waar wat deze vrouw ons heeft willen zeggen en wat Bert Hellinger hierboven ook schrijft. We gaan hier naar een ander niveau van helpen, in contact met iets groters.’

Graag ontmoet ik je

Hartegroet,

Stefanie

W. http://www.beallyoucanbe.nl – M. stefanie@beallyoucanbe.nl – T. 06 48 10 27 16

Stefanie Bussing is de vrouw achter Counselingpraktijk ‘Be all you can Be’. Zij begeleidt mensen in vragen rondom Leven Met Kanker en in vragen rondom Vrouw Zijn en het Leven van je Roeping.
Haar uitgangspunt is een vitaal leven, waarin je je volledige potentieel benut en leeft. In haar begeleiding is bewustwording een sleutel. Zij helpt mensen bij het vinden van een nieuw perspectief in situaties waarin zij zich uit het lood geslagen voelen. De ervaring leert dat dit helpt bij het hervinden van  de innerlijke kracht en balans en dat daardoor nieuwe mogelijkheden ontstaan.
In haar werk maakt zij onder meer gebruik van het systemisch werk van Bert Hellinger (opstellingen), The Reconnection® & Reconnective Healing®, teachings van o.a. Eckhart Tolle en Adyashanti en bovenal uit het leven zelf.

Partner Academie voor Opstellingen

Aangesloten bij Bewust Haarlem 

Back To Top