Skip to content

Voelen in je lichaam

‘Ik vertrouw mijn lichaam niet meer sinds ik ziek ben geworden, het voelt alsof het me in de steek heeft gelaten.’
Een veelgehoorde uitspraak van mensen die met ziekte in hun leven zijn geconfronteerd. Ik kan het me ook zo goed voorstellen, heb dit in het verleden zelf ook wel zo gevoeld.

Maar hoe doe je dat, je lichaam vertrouwen, op het moment dat het voelt alsof het je in de steek laat? 

Luisteren en waarnemen in ons lichaam kan een eerste helende stap zijn naar het opnieuw verbinden en aanwezig zijn in het lichaam.  Opstellingen kunnen hierbij behulpzaam zijn, zowel wanneer je zelf een vraag inbrengt als wanneer je als representant in een opstelling staat.

Zo was er laatst in een workshop een vrouw die aangaf dat ze vooraf bang was geweest dat ze niet voldoende zou voelen in de opstellingen als representant. Ter plekke was ze verrast over de snelheid en intensiteit waarmee ze op de verschillende plekken in de opstellingen de sensaties in haar lichaam kon voelen. Het is een eerste gevoel van ‘he mijn lichaam geeft mij signalen die me iets te vertellen hebben’.

In het opstellingenwerk met ziekte zien we dat er onder de ziekte een zielvolle boodschap schuil kan gaan. Een boodschap die ons helpt voller in het leven te staan en waarvoor de ziekte in feite als richtingaanwijzer fungeert. Maar voordat we daarnaar kunnen kijken, is het nodig om verbinding te maken met ons lichaam en alles wat daarin is, dus ook de ziekte, de angsten en emoties.

Kijken naar hoe je je verhoudt tot de ziekte, naar de relaties in jouw leven hier en nu, naar waar de ziekte mee resoneert dieper in jouw familiegeschiedenis en naar wat de mogelijke boodschap (het zielsthema) is die onder de ziekte verborgen ligt. Dat is in een notedop wat we doen als we met behulp van opstellingen kijken naar ziekte in je leven.

PS.Voel je behoefte om dieper te kijken naar je eigen vragen rond dit thema of dit werk in een groep te ervaren? Kijk dan in de agenda voor aankomende workshops of intensives of neem contact met me op voor een telefonische kennismaking of om een individuele sessie af te spreken.

Graag ontmoet ik je

Hartegroet,

Stefanie

W. http://www.beallyoucanbe.nl – M. stefanie@beallyoucanbe.nl – T. 06 48 10 27 16

Stefanie Bussing is de vrouw achter Counselingpraktijk ‘Be all you can Be’. Zij begeleidt mensen in vragen rondom Leven Met Kanker en in vragen rondom Vrouw Zijn en het Leven van je Roeping.
Haar uitgangspunt is een vitaal leven, waarin je je volledige potentieel benut en leeft. In haar begeleiding is bewustwording een sleutel. Zij helpt mensen bij het vinden van een nieuw perspectief in situaties waarin zij zich uit het lood geslagen voelen. De ervaring leert dat dit helpt bij het hervinden van  de innerlijke kracht en balans en dat daardoor nieuwe mogelijkheden ontstaan.
In haar werk maakt zij onder meer gebruik van het systemisch werk van Bert Hellinger (opstellingen), Systemisch Zielswerk in het LIchaam, The Reconnection® & Reconnective Healing®, teachings van o.a. Eckhart Tolle en Adyashanti en bovenal uit het leven zelf.

Partner Academie voor Opstellingen

Aangesloten bij Bewust Haarlem 

Back To Top