Skip to content

Werk als ingang voor diepere transformatie en heling

Patronen die wij in ons werk ervaren als belemmerend hebben vaak een diepere oorsprong in ons familiesysteem van herkomst. Omdat het meestal relatief makkelijk is om met deze vragen contact te maken, kan het een mooie ingang zijn voor transformatie en heling van dieper gelegen patronen. Mits de vraagsteller daartoe bereid is…

Een casus…
In de 12 weekse reis ‘Vrouw Zijn: Je Roeping Leven’ kijken we naar de verschillende rollen in ons leven en de mogelijke verstrikkingen daarbinnen. Na de thema’s dochter, relaties en moederschap was daar de avond die in het teken stond van het thema ‘Werk’. Opvallend voor deze avond waren de hoeveelheid opstellingsvragen en de rode draad hierbinnen. Veel vragen rondom balans tussen werk en gezin/privé, energieverlies binnen werk en over de relaties met (vrouwelijke) leidinggevenden in combinatie met macht en dominantie. Een avond met diep opstellingswerk, waarin de invloed van de onderliggende patronen uit de familiesystemen zichtbaar werd op de werkcontext. Verschillende vrouwen lieten mij achteraf weten dat zij direct verandering hadden ervaren in hun werk. Hieronder een casus uit deze reis met een vraag rondom werk.

De invloed van de relatie tussen moeder en dochter (na het overlijden van vader) op latere werkrelaties met vrouwelijke leidinggevenden.

Een vrouw vertelt dat ze regelmatig problemen ervaart in het contact met vrouwelijke leidinggevenden in haar werk, nooit met mannen. ‘Er verandert iets in de energie, alsof ik een bedreiging ben’ zegt ze, ‘waardoor ik me ongemakkelijk voel in het contact. Het lijkt wel of ze me als een bedreiging zien.’ Wanneer we een representant voor haar, haar leidinggevende (vrouw) en de leidinggevende daarboven (man) opstellen wordt al snel een dynamiek zichtbaar, die ze herkent uit haar eigen familiesysteem. De relatie tussen haar en haar moeder (na het overlijden van haar vader) en de wereld buiten het gezin (de kerk) en het effect hiervan op haar. Zodra ze dit benoemt voelt haar representant in de opstelling zich langzaam ontspannen. De representant van de leidinggevende ervaart tegelijkertijd een verschuiving in energie naar de plek van moeder. We werken de familiedynamiek, die zichtbaar wordt, verder uit en plaatsen dan opnieuw een representant voor haar leidinggevende erbij. Deze voelt de oorspronkelijke lading niet meer en ook de vrouw (vraagsteller) voelt zich ontspannen op haar eigen plek.
Een week later vertelt ze me dat ze de ontspanning die ze in de opstelling had ervaren, ook in het directe contact met de leidinggevende ervaart nu. Een maand later laat ze me weten dat ze zich steeds gelijkwaardiger en krachtiger voelt naast deze leidinggevende. Ze schrijft verder: ‘Gisteren zat ik bijvoorbeeld zowat op haar lip in een overleg en ik ervoer geen enkele spanning, terwijl ik voelde dat ze me observeerde’.

Werk als ingang voor transformatie
Een organisatie is een systeem, net als het gezin van herkomst. Wanneer je in je werk patronen tegenkomt van jezelf die zich blijven herhalen, soms ook over meerdere banen heen, kan een systemische blik op de vraag met een opstelling behulpzaam zijn. Afhankelijk van de vraag en de behoefte van de vraagsteller zijn er verschillende mogelijkheden om hiermee aan het werk te gaan.

Een organisatieopstelling, waarbij we vooral kijken naar de vraag gerelateerd aan het organisatiesysteem waarbinnen de vraag zich afspeelt.
Een loopbaanopstellingen, wanneer de vraag zich meer richt op de loopbaan van de vraagsteller en daarin te nemen beslissingen.
Een familieopstelling, op het moment dat de vraag daar aanleiding toe geeft en de vraagsteller de bereidheid heeft diepgaand in zichzelf te willen kijken naar dit patroon en naar waar het vandaan komt.

Vragen rondom werk zijn, juist vanwege de tastbaarheid in het hier en nu, ook een geschikte ingang voor het diepere werk binnen het familiesysteem. Maar alleen als de vraagsteller hiervoor openstaat. Onder een terugkerend patroon in een werksetting, zeker als dit zich over meerdere werkgevers herhaald, ligt vaak een patroon verborgen dat in het familiesysteem is ontstaan. Het oude patroon herhaalt zich dan als het ware op andere gebieden in het leven, zoals in werk en het organisatiesysteem. Wanneer dit speelt trek je als het ware situaties aan in je leven, die vergelijkbaar zijn aan de oorspronkelijke dynamiek in je familiesysteem van herkomst. Situaties waarin je het oude patroon herhaald.
Het mooie aan het werken met deze diepere laag, is dat de transformatie vrijwel altijd direct voelbaar is in de laag van het werk.

Graag ontmoet ik je.

Hartegroet,

Stefanie

W. http://www.beallyoucanbe.nl – M. stefanie@beallyoucanbe.nl – T. 06 48 10 27 16

Stefanie Bussing is de vrouw achter Counselingpraktijk ‘Be all you can Be’. Zij begeleidt mens en organisatie in vragen rondom vitaliteit in werk & organisatie en in vragen rondom leven met kanker.
Haar uitgangspunt is een vitaal leven, waarin je je volledige potentieel benut en leeft. In haar begeleiding is bewustwording een sleutel. Zij helpt mensen bij het vinden van een nieuw perspectief in situaties waarin zij zich uit het lood geslagen voelen. De ervaring leer
t dat dit helpt bij het hervinden van  de innerlijke kracht en balans en dat daardoor nieuwe mogelijkheden ontstaan.
In haar werk maakt zij onder meer gebruik van het systemisch werk van Bert Hellinger (opstellingen), Transactionele Analyse, Gestalt, The Reconnection® & Reconnective Healing®, teachings van o.a. Eckhart Tolle en Adyashanti en bovenal uit het leven zelf.

Partner Platform Familieopstellingen.nl 

Aangesloten bij Bewust Haarlem 

Back To Top