Skip to content

Verdiepingsjaar Systemisch Lichaamswerk 2023

Een jaar van verdieping in het eigen proces en in het vakgebied van systemisch lichaamswerk en ziekteopstellingen. Voor wie dit verlangen heeft, vervolgen we de reis in 4 blokken van 2 dagen, waarbij we het ritme en de seizoenen van het jaar volgen.
We doen hierbij verschillende thema’s aan, die we eerder al in meer of mindere mate hebben aangeraakt, om hier samen de verdieping in te (onder)zoeken.
Let op: Dit verdiepingsjaar is alleen toegankelijk voor wie de opleiding Systemisch Lichaamswerk & Ziekteopstellingen bij me heeft gevolgd.

 

Midwinter samenkomst (online)

In het verlengde van de herfst start de winter met het afscheid nemen van wat ons niet meer dient en wat we niet meenemen naar de volgende cyclus, om ruimte te maken voor datgene wat zich in het donker wil openbaren. Naarmate we dieper in de winter doordringen, zakken we ook dieper in de donkerte en de verstilling. Het donker van de diepe zee en van de baarmoeder,  het diepe vrouwelijke (yin), waar we opladen en ons voeden, daar waar het nieuwe leven start. Het is ook het donker van de dood en het afsterven van wat niet meer levensvatbaar is. De natuur (wat wij natuurlijk ook zijn) beweegt zich naar binnen om alle aandacht te richten naar het voeden van haar eigen licht en levensstroom en van de zaden die daar liggen te rijpen. Van buiten ziet het er dood en dor uit en het donker van de nacht neemt steeds meer ruimte in het leven in. Het licht in deze periode komt van binnen en groeit naarmate we ons kunnen overgeven aan de verstilling. Van daaruit voeden we onszelf en datgene dat we meenemen naar de volgende cyclus, dat wat (op)nieuw geboren wil worden in de lente.

In het donkerste van de winter, waar tijdens midwinter de eerste lichtstralen (het mannelijke, de yang energie) van buitenaf weer tot ons komen, ontmoeten we elkaar voor een online samenkomst. We nemen in deze samenkomst nog even de tijd om echt alles achter ons te laten wat klaar is om achter te blijven en bewust de zaden te verzamelen die we mee willen nemen naar de volgende cyclus. Hiermee lopen we gezamenlijk, en ieder voor zich, de nieuwe jaarcyclus in waar het samenkomt met het eerste licht van buiten. 

De zaden die je hier meeneemt kan de basis en rode draad zijn voor het verdiepingsjaar en wat je daar wilt aankijken en vrijgeven, om de zaden zo te kunnen laten ontkiemen, tot volle bloei te kunnen laten komen en te kunnen laten transformeren tot de vruchten die ze in potentie altijd al zijn geweest voor de oogst.

NB. Deze online samenkomst is breder toegankelijk dan alleen voor de deelnemers aan het verdiepingsjaar en is ook op een later tijdstip nog terug te zien of te horen. Zo kun je het ritueel op je eigen tijd (nogmaals) in alle rust voor jezelf doen.

Blok 1: Intimiteit en Ontkiemen

De lente is het jaargetijde van ontkiemende zaden en ontluikende liefde. Dit blok met thema intimiteit gaat over dieper zakken in je lijf en in je relaties. Over het ervaren van intimiteit met jouw eigen lijf en in de liefde. Over kwetsbaar en naakt zijn, daar waar we ons het liefst bedekken met maskers, rollen of uitwegen zoeken om de intimiteit te vermijden. Maar ook over de verborgen verhalen die onder dit weg bewegen van intimiteit en kwetsbaarheid verborgen liggen.

De relatie met ons lijf en een liefdespartner is zo dichtbij en raakt ons op zoveel lagen, dat het ons ook in onze diepste gevoelens raakt. Daarbij kiezen we onze partner vaak (onbewust) op de potentie die we zien om met hem of haar iets uit ons eigen familiesysteem te helen.

Deze twee aspecten zijn precies waarom we in onze liefdesrelatie zo getriggerd kunnen worden in oude pijn, gevoel van onveiligheid en oude patronen en waarom we er soms ook bewust of onbewust voor kiezen (nog even) alleen te blijven of omgekeerd in een relatie te blijven die ons niet meer dient.

We onderzoeken in dit eerste blok naar de zaden die je meegenomen hebt de nieuwe jaarcyclus in, welke zaden ontkiemen al?  Ook onderzoeken we samen waar de intimiteit er kan zijn, waar het leven stroomt in ons lijf en in relatie tot de liefde en waar het stagneert. Wat wil er nog gezien worden?

Blok 2: Bloeien en Manifesteren

De zomer, als alles in bloei staat en zijn volle licht naar buiten straalt, draagt het element vuur in zich. Vuur en de primaire boosheid als dit vuur niet geleefd wordt, hebben we in de opleiding gezien en onderzocht. Die boosheid, die ontstaat wanneer we niet onze eigen plek innemen en ons eigen vuur en levenskracht leven. Die boosheid, die vaak zo ongemakkelijk voelt, maar die ons in feite helpt om de stroom van het leven weer terug te vinden. Om vanuit de verbinding met ons eigen levensvuur onze eigen plek in te nemen en onszelf te laten zien in de wereld, te bloeien op onze eigen unieke wijze en onze levensvreugde te leven.

Naast het systemisch lichaamswerk zoals we dat uit de opleiding kennen, zullen we in dit blok ook de verbinding met ons eigen vuur onderzoeken met behulp van dans en opstellingen.

Blok 3: Oogst en Gezondheid

De herfst is het jaargetijde waarin we oogsten wat we in het voorjaar hebben gezaaid. Het is een tijd waarin we de sappige zoete vruchten plukken van wat we geleefd hebben het afgelopen jaar en ook de tijd waarin we zien welke vruchten anders zijn geworden dan verwacht of zelfs rot zijn. Hierbij stilstaan vraagt moed om naar de diepere gronden hiervan te kijken en ook om datgene aan te kijken wat nog als spannend voelt. Dit laat ook zien waar het leven vrij kan stromen, vitaal is en tot zoete vruchten leidt en waar minder of niet met mogelijk rotte vruchten als oogst.

Dit raakt ook aan het thema gezondheid, terugkerende klachten en chronische ziekte. Waar resoneren deze mee in onze familiegeschiedenis? Als dit in de groep aan de orde is zakken we nog een laag dieper in dit thema en in de vragen en thema´s, die hierin  bij een ieder en in het collectief leven.

Blok 4: Vrijgeven en Verstilling 

De cirkel is bijna rond. We zijn weer aangekomen in de winter, nabij de start van een nieuwe jaarcyclus. Daar waar we opnieuw afscheid nemen van wat ons niet meer dient en wat we niet meenemen naar de volgende cyclus, om zo ruimte te maken voor datgene wat zich in het donker wil openbaren. We zakken opnieuw dieper en dieper in de donkerte en de verstilling, naarmate de winter vordert. Het donker van de diepe zee, het walvissenveld en de baarmoeder, daar waar we opladen en ons voeden, daar waar het nieuwe leven start. Hier sterft in het donker van de dood opnieuw dat wat niet meer levensvatbaar is. We bewegen ons, net als de natuur buiten ons, naar binnen om alle energie te richten op het voeden van ons eigen licht en levensstroom en van de zaden die daar liggen te rijpen. Van buiten ziet het er dood en dor uit en het donker van de nacht neemt steeds meer ruimte in het leven in. Van binnen groeit het licht en rijpen de zaden steeds verder, naarmate we ons meer en meer kunnen overgeven aan de verstilling. Van daaruit voeden we onszelf en datgene dat we meenemen naar de volgende cyclus, dat wat (op)nieuw geboren wil worden in de lente.

Deze tijd is uitermate geschikt om onze kernwond te onderzoeken en daarin te bewegen. Hoe meer we daarbij kunnen zijn hoe meer de verstilling en voeding tot ons kan komen. Dit is ook waar we het vierde blok mee werken. Met het vrijgeven van wat niet meer dienend is voor je en het onderzoeken van het donker in je lijf en wat zich van hieruit aan jou wil laten zien.

In dit blok nemen we natuurlijk ook tijd om afscheid te nemen van elkaar en te voelen wat dat met ons doet. We onderzoeken dit thema nog wat dieper, juist omdat het een wezenlijk deel is van het leven en velen van ons dit eigenlijk het liefst vermijden. Hoe ben jij gewend om afscheid te nemen of juist geen afscheid te nemen? Welke plek heeft afscheid, verlies, dood en rouw in je lijf, hoe is dat voelbaar bij jou? En hoe is dat verbonden met je familiesysteem? Heb je contact met dit deel van het leven of is dat nog verborgen in een donker hoekje? Wat wil hier nog gezien en geleefd worden?

Ervaringen van deelnemers die je voorgingen

“Een groot kado! Wat heb ik diep liggende verstrikkingen en verwondingen mogen aankijken, vastpakken en helen. Ik heb al heel veel gedaan op het gebied van heling, persoonlijke groei en systemisch werken en deze cursus heeft een laag in mij aangeboord waar ik niet eerder was geweest. Ik ervaar Stefanie als een vakvrouw waar ik me graag aan over geef. Ik ben haar en alle deelnemers voor de rest van mijn leven dankbaar voor deze reis.” ~ Yvonne

“Na de eerste jaaropleiding Systemisch Lichaamswerk bij Stefanie voelde ik aan alles dat ik verder wilde op reis in mijn lijf. Ik had de smaak te pakken gekregen en voelde in elke cel van mijn lichaam dat er nog meer doorvoeld, aangekeken en vrijgemaakt wilde worden.
Mijn hart maakte een huppeltje bij de geboorte van het Verdiepingsjaar. Verder op innerlijk avontuur met een prachtige groep onder Stefanie’s warme en professionele bedding. Geraakt door de grote onderlinge bereidheid en kwetsbaarheid die we met elkaar hadden, waarmee we samen door krachtige thema’s bewogen. Thema’s die zowel schuren als ontroeren, oude pijn en afweermechanismen oproepen, welke in het aankijken ervan vooral verborgen levenskracht en liefde laten stromen. Een ware verdieping, voor lichaam en ziel, waar ik met grote dankbaarheid op terugkijk.” ~ Michelle

“De verdiepingstraining heb ik ervaren als een hele mooie en diepe reis in mezelf waar mijn werk aan de tafel in meeveranderd is. Een reis die ik niet had kunnen maken zonder de bedding van de groep en het meereizen met de anderen. Stefanie biedt daarin een hele fijne sfeer en ruimte om datgene aan te gaan wat ‘rijp’ is om aan te kijken. Ze verbaast me elke keer weer -in posotieve zin- hoe mooi ze daarbij perfect aansluit bij iedereen. Ze reist voor mijn gevoel zelf naast je mee op haar eigen pad en is daarmee voor mij niet zozeer ‘de juf’ 🙂 als wel de wijze vrouw die je -zonder de confrontatie uit de weg te gaan- je liefdevol en met respect voor waar je bent, steunt en soms het zetje geeft dat je nodig hebt voor de volgende stap in de verdieping in en ontdekking van jezelf” ~ Jessica

“Twee jaar terug begon ik bij Stefanie Bussing de opleiding ‘Systemisch Lichaamswerk en Ziekteopstellingen’. Aanvankelijk om mijn vaardigheden te vergroten en ik was nieuwsgierig naar een andere werkwijze in het systemisch werk. Wat mij vooral plezierig verraste was de veilige bedding om alles wat er is, er te mogen laten zijn. Zo welkom en gerespecteerd voelde ik mij!
Naast de kennis en de ervaring die ik heb opgedaan, is mijn eigen ontwikkeling eigenlijk het mooiste geschenk geweest. Ik heb veel over mijzelf geleerd en dat mee mogen nemen in mijn curriculum. Zo mooi ook om te zien dat tijdens sessies met mijn cliënten aangeraakte thema’s ook bij hen bleken te spelen. Ook tijdens het verdiepingsjaar groeide mijn eigen stevigheid en de inzichten en vaardigheden over ziekte en opstellen en het werken op de tafel. Het werken in zo’n veilige en kleine groep was een voorwaarde om zo diep te durven kijken in de thema’s.
Stefanie is een echte vakvrouw met veel kennis en ervaring, die naast je staat en meebeweegt, je uitnodigt om werkelijk steeds weer in je lijf aanwezig te zijn, en vandaaruit je te laten raken en te doorvoelen wat er echt is.” ~ Marielle van der Wal

Praktisch informatie

Data verdiepingsjaar 2021:
Online Midwinter Samenkomst: dinsdag 20 of woensdag 21 december 2022 9.30-11.30 uur

Blok 1: vrijdag 10 en 11 maart 2023
Blok 2: vrijdag 16 en 17 juni 2023
Blok 3: vrijdag 15 en 16 september 2023
Blok 4: vrijdag 15 en zaterdag 16 december 2023

We beginnen de dag om 10.00 uur en eindigen tussen 16.30 en 17.00 uur, met een inloop ‘s ochtends vanaf 09.45 uur.

Locatie: Flow Plaza Haarlem, zaal flow 2

Jouw bijdrage voor de Verdiepingsgroep Systemisch Lichaamswerk & Ziekteopstellingen is € 1500 excl btw, of als je vóór 15 november a.s. inschrijft en betaalt € 1295,- excl btw

Groepsomvang is minimaal 6 en maximaal 10 deelnemers

Begeleiding van het verdiepingsjaar is in handen van Stefanie met naast haar Willianne van Strijen en Mariëlle van der Wal. Een fijne combinatie die bijdraagt aan een veilige bedding, om in de diepte af te dalen en in de hoogte te vliegen.

Inschrijven: Heb jij de opleiding systemisch lichaamswerk en ziekteopstellingen bij me gevolgd? In dat geval kun je je aanmelden voor dit verdiepingsjaar via onderstaande aanmeldbutton of door mij een mail te sturen naar stefanie@beallyoucanbe.nl. Je aanmelding is compleet na ontvangst van de betaling.

Bij aanmelding en betaling van het gehele bedrag vóór 15 november 2022 kun je gebruik maken van de vroegboekaanbieding met de code: Verdieping2023.  Betaal je liever in termijnen, dan kun je €375 excl btw per blok betalen (let op dit is €453,75 incl btw). De eerste termijn betaal je binnen 2 weken na je aanmelding. Bij termijnbetaling is de vroegboekaanbieding niet geldig.

Graag ontmoet ik je.

Warme groet,

Stefanie Bussing

Evenement verlopen
  • Flow Plaza
  • Haarlem

Evenement gegevens

  • 10 maart 2023 10:00   -   11 maart 2023 17:00
  • 16 juni 2023 10:00   -   17 juni 2023 17:00
  • 15 september 2023 10:00   -   16 september 2023 17:00
  • 15 december 2023 10:00   -   16 december 2023 17:00

Bekijk meer datums:

Verberg datums

Back To Top