skip to Main Content

Een persoonlijke reis in en met het lichaam voor iedereen, die meer vanuit aanwezigheid wil leven en voelt dat het nu echt tijd is om die oude belemmerende patronen te doorbreken.

Aanleiding: Op dit moment loopt er een ‘trainingsgroep Op reis in je Lijf’, die gedurende 40 weken regelmatig bij elkaar komt in hun reis. Eigenlijk had ik een paar jaar geleden al voor ogen om deze training ook online aan te bieden, maar de tijd was er toen nog niet rijp voor. Mogelijk is dit het goede moment, bedacht ik me dinsdag na het webinar ‘Licht op Ziekte & Gezondheid ~ Op Reis in je Lijf’. Het online programma is vergelijkbaar met de bestaande training voor wat betreft de intentie, maar qua opbouw, tijdspanne, groepsomvang en aantal bijeenkomsten en prijs is het helemaal anders.

Wat houdt het in: We starten bij jouw lijf en gaan eigenlijk verder, bij wat we in de online opstelling tijdens het webinar hebben aangeraakt, om van daaruit verder te onderzoeken hoe je verbonden bent met je lijf. Waar ben je aanwezig, waar blokkeert het? Wat weerhoud je om vol aanwezig te zijn in je lichaam en je leven en hoe resoneert dit mogelijk in je familiegeschiedenis? We werken vanuit het Nu en kijken terug waar dat helpend is voor waar je in het hier en nu tegenaan loopt.

Het programma start begin mei en loopt door in juni. In deze tijd ontmoeten we elkaar 6x online via zoom, in een groep van 6-12 deelnemers. In deze online bijeenkomsten onderzoeken we met behulp van opstellingen, meditaties en de chakra’s de vragen en thema’s die in de groep leven. Ook maken we waar gevraagd, ruimte voor jouw eigen online opstelling, inzoomend op jouw specifieke situatie.

Naast de live online bijeenkomsten, die je ook terug kunt kijken als je er een keer niet live bij kunt zijn, is er een besloten facebookgroep waar je onderling ervaringen, inspiratie en vragen kunt delen en komen er nog opdrachten van mij tussendoor via mail of direct in de facebookgroep.

Zo maken we een reis van binnen naar buiten. We kijken onderzoekend naar binnen om zo de levensstroom vrijer te maken, wat je vervolgens mee kunt nemen in je beweging naar buiten (in je gezondheid, je gezin, je relatie, je werk, je leven).

Resultaat: Gedurende deze cyclus ontwikkel je meer lichaamsbewustzijn en zul je ervaren dat wanneer je meer aanwezig bent in je lichaam dit ook zijn weerslag heeft in je leven van alledag. De kans is groot dat je meer rust en ontspanning in je lijf zal ervaren en dat je leven daarmee op verschillende vlakken meer als vanzelf zal gaan. Niet dat er dan geen uitdagingen meer zullen zijn, want dat is onderdeel van het leven. Wel dat je er makkelijker bij kunt blijven en mee om kunt gaan. En omdat dit laatste vaak een langer proces is en om herhaling vraagt is het fijn te weten dat we gedurende langere tijd samen op reis gaan.

Groepsomvang: We werken in een groep van 6 – 12 deelnemers.

Data online bijeenkomsten: Het programma loopt in de periode mei en juni 2020.

Door de grote hoeveelheid aanmeldingen starten er 2 groepen. Een groep waar de zoombijeenkomsten op de maandag zijn en een geoep waar deze op de dinsdag zijn. Op dit moment is er alleen nog ruimte in de maandaggroep.

De zoom data voor de maandaggroep zijn:
11 mei (14-16 met uitloop tot 16.30)
18 mei (9.30-11.30 met uitloop tot 12)
25 mei (9.30-11.30 met uitloop tot 12)
8 juni (14-16 met uitloop tot 16.30)
22 juni (9.30-11.30 met uitloop tot 12)
29 juni (9.30-11.30 met uitloop tot 12)

De zoom data voor de dinsdaggroep zijn steeds van 9.30 – 11.30 uur (met uitloop tot 12.00 uur) op: 12 mei, 26 mei, 2 juni, 9 juni, 16 juni, 30 juni.

Voor beide groepen geldt, kun je er een keer niet bij zijn, dat kun je de opname van de bijeenkomst in je eigen tijd terugluisteren om zo de informatie tot je te nemen en ook zelf de opstelling of meditatie nog te kunnen doen. In de weken dat er geen zoombijeenkomst is ontvang je per mail een suggestie of opdracht.

Kosten: NU €145 incl btw

Interesse: Voel je dat je nu echt een stap wilt zetten in je leven en dat dit online programma past voor je? Mail/ bel me dan via stefanie@beallyoucanbe.nl /06-48102716 om je aan te melden, je vragen te stellen of even samen te overleggen. Had je je niet opgegeven voor het webinar en wil je het toch graag naluisteren? Stuur me even een mail en dan stuur ik je de opname toe…

Begeleiding

De nadruk ligt vooral op het vergroten van de eigen kracht in het lichaam. Deze manier van werken kenmerkt zich door voelen, ook in de online omgeving. In een veilige setting bied ik je de mogelijkheid om je open te stellen en te ontdekken wat je voelt, waar je vandaan komt en wie je bent. Daarbij spreken we de wijsheid van het lichaam aan en volgen haar het systemisch veld in. Zo maken we een reis in en met het lijf. Daarnaast is er iedere bijeenkomst ruimte voor het inbrengen van 1 à 2 vragen om in de groep uit te werken in een persoonlijke opstelling.

Het programma is maatwerk waarbij ik aansluit bij wat er in de groep leeft. Daarnaast zullen we iedere bijeenkomst inzoomen op een thema of deel van het lichaam o.a. aan de hand van de chakra’s. Hoe voelt het daar? Ben je aanwezig? Wat gebeurt er in dat gebied wanneer je contact maakt met iemand anders? Wanneer blijf je en wanneer vertrek je? Waar ben je mogelijk verstrikt met oude ongeziene thema’s uit het familiesysteem?

Stefanie over haar eigen reis en werk: ”Ze zeggen wel, ´you teach what you have to learn most´. Ik kan me daar wel in vinden. Een jaar of 10 geleden stapte ik na jaren dralen over de drempel. De signalen van mijn lichaam kon ik niet langer negeren en mijn eigen innerlijke reis naar voelen in mijn lichaam was een feit. Counseling, healing en familieopstellingen brachten me van mijn veilige haven in mijn hoofd naar mijn hart en lichaam. Echter, toen het opstellingenwerk via het lichaam op mijn pad kwam, werd er iets in mij geopend, van waaruit het zich als vanzelf lijkt te ontvouwen. Hier komt alles samen wat ik hiervoor geleerd heb in een manier van werken, die volledig natuurlijk door me heen stroomt. Nu, in tijden dat deze manier van werken even niet kan, merk ik dat we in veel gevallen online ook lichaamsgericht op deze laag kunnen werken, al is de ingang en methode anders.”

Opbouw van het programma per week

NB: dit is de globale structuur van het programma. Het proces en vragen in de groep kunnen aanleiding zijn om aanpassingen in het programma te doen.

bijeenkomst 1 Thema: ontmoeten ~ jij en je lichaam, voelen op verschillende lagen.

bijeenkomst 2 Thema: jouw plek in het leven ~ leven en dood, hoe ben je verbonden met het leven en de dood. Kun je het leven nemen? Wat trekt je mogelijk weg uit het leven en je lijf? Hier is ook ruimte voor vragen over terugkerende klachten en ziekte.

bijeenkomst 3 Thema: chakra’s ~ hoe beleef je de chakra’s in je lijf? Waar in je lichaam, ter hoogte van welke chakra’s, stagneert de energie in je lijf en hoe resoneert dit mogelijk met terugkerende klachten/ziekte en verder terug in het familiesysteem?

bijeenkomst 4 Thema: interactie tussen buik-hart-hoofd en jouw eigen thema (daar waar je voelt dat de levensstroom stagneert in je)

bijeenkomst 5 Thema: zelfliefde, het volledig belichamen van je lichaam, de liefde voor jezelf onderzoeken en de beweging die daaruit wil ontstaan.

bijeenkomst 6 Thema: afscheid, de bezielde beweging naar buiten en samen afsluiten

Voel je dat je nu echt een stap wilt zetten in je leven en dat dit online programma past voor je? Mail/ bel me dan via stefanie@beallyoucanbe.nl /06-48102716 om je aan te melden of voor als je nog vragen hebt.

Graag ontmoet ik je.

warme groet

Stefanie Bussing

Stefanie over het systemisch werk:
“Wat me vanaf het begin heeft geraakt in het opstellingenwerk is de eenvoud en helende werking die ervan uit kan gaan, wanneer we ons kunnen overgeven aan ‘het niet weten’. Mijn werk en specialisme weerspiegelen direct ook de reis die ik zelf ben gegaan en nog ga in het aanwezig zijn met dat wat is.”

W. http://www.stefaniebussing.nl – M. stefanie@beallyoucanbe.nl – T. 06 48 10 27 16

Stefanie Bussing is de vrouw achter Praktijk ‘Be all you can Be’. Zij begeleidt mens en organisatie in vragen rondom; aanwezig zijn in je lichaam, vitaliteit en gezondheid en in vragen rondom leven met ziekte (specifiek kanker).
Haar uitgangspunt is een vitaal leven, waarin je je volledige potentieel benut en leeft. In haar begeleiding is bewustwording een sleutel. Zij helpt mensen bij het vinden van een nieuw perspectief in situaties waarin zij zich uit het lood geslagen voelen. De ervaring leer
t dat dit helpt bij het hervinden van  de innerlijke kracht en balans en dat daardoor nieuwe mogelijkheden ontstaan.
In haar werk maakt zij onder meer gebruik van het systemisch werk van Bert Hellinger (opstellingen), Opstellingen via het lichaam (systemisch lichaamswerk), Tri-Energetica, The Reconnection® & Reconnective Healing®, teachings van o.a. Eckhart Tolle en Adyashanti en bovenal uit het leven zelf.
Stefanie was een aantal jaren als opsteller en opleider verbonden aan de Academie voor Opstellingen van Hylke Bonnema, waar zij ook de basis van het systemisch werk heeft geleerd.

Back To Top