Skip to content

Het hervinden en leven van jouw levenskracht 
Daar waar de levensstroom niet vrij kan stromen is dat merkbaar in ons lichaam, soms zelfs zo dat we ziek worden. Hoe ervaar jij jouw lichaam en de levenskracht die daar doorheen stroomt? Voel jij hoe ze vrij door jouw lichaam stroomt en vorm geeft aan jouw leven? Of merk je dat ze ergens stagneert in jou?

Doorbreek oude overlevingsmechanismen, kijk waar je niet eerder durfde te kijken,
geef vrij dat wat niet meer dienend is voor jou en je hoogste goed
en wordt wie je in essentie altijd al was.

Tijdens de opleiding maken we een innerlijke reis van binnen naar buiten, waarin we vanuit het luisteren naar de taal van ons lichaam en onze cellen en de verstrikkingen die we daarin nog tegenkomen bewegen naar een meer voluit leven en manifesteren in de buitenwereld, vanuit wie we in essentie zijn.

Deze verdiepende opleiding ´systemisch lichaamswerk & ziekteopstellingen´ is bedoeld voor opstellers en mensen met ruime ervaring met intuïtief energetisch werk en/of opstellingen. Voor wie het verlangen heeft om een innerlijke reis in en door het lichaam te maken naar de volheid van het leven en tegelijkertijd het opstellingenwerk via het lichaam en het opstellingenwerk bij ziekte wil leren begeleiden. Ben je niet zeker of je aan de vereisten voldoet, neem dan even contact met me op.

Blok 1. De ontmoeting – Jij en je lichaam
Zijn met wat zich aandient, dat omarmen, zonder het te willen veranderen. Dit blok staat in het teken van de ontmoeting met je lichaam en aanwezig zijn en blijven met dat wat je daarin waarneemt. Wat is jouw beweging, wanneer je uitgenodigd wordt in je lijf aanwezig te zijn? Blijf je, vertrek je, ga je in gevecht, bevries je? Welke sensaties kom je tegen in je lijf, kun je ze waarnemen en wat gebeurt er als je ze waarneemt?
En aan de andere kant in de ontmoeting met jouw plek als begeleider, waarin je de ander uitnodigt aanwezig te zijn in zijn/haar lijf. Wat is daarin jouw beweging? Waar is je focus, je aandacht en je aanwezigheid op gericht wanneer je contact maakt met de ander? Waar ben jij op dat moment energetisch. Dit gaat over de basishouding van het systemisch lichaamswerk en het bieden van bedding in je sessies.

Blok 2. De taal van je lichaam – Jij en dat wat in jouw lijf ligt opgeslagen
In vervolg op het eerste blok luisteren we in het tweede blok dieper naar de taal van het lichaam en dat wat daar ligt opgeslagen. Kun je voorbij of los van de verhalen waarnemen wat zich in jouw lichaam afspeelt, wat het lichaam jou wil vertellen en daar gehoor aan geven? Waar is de spanning in je lichaam, waar stroomt de levensenergie vrij door en waar voel je blokkades? Kun je dat wat er in je lijf voelbaar is er laten zijn en de beweging die erin verborgen ligt volgen, zonder deze te onderdrukken, ook als je niet weet wat het is? Het gaat over innerlijke rust vinden in het aanwezig zijn en blijven bij wat zich aandient en die innerlijke rust als een voedingsbodem laten werken voor jezelf. Dat is een diep opladen. Je mind leren verstillen en je liefde laten versterken. Overgave aan wat is. In deze ruimte vinden we langzaam dat wat we werkelijk zoeken.

Blok 3. Veilig voelen in je lichaam in relatie tot anderen – Jij, je lichaam en relaties in het hier en nu
De ontdekkingen uit de eerste 2 blokken nemen we mee in hoe we ons verhouden in relatie tot anderen en wat dat doet met de aanwezigheid in ons lijf. We kijken via het lichaam naar de impact van relaties in het hier en nu (familie, liefdesrelaties, werk) en welke rol (traumatische) gebeurtenissen in de vroege jeugd hebben gehad op hoe de levensstroom door jouw lichaam stroomt. Ook kijken we naar de liefde voor jezelf. Kun je onvoorwaardelijk van jezelf houden? Wat heb je nodig om de liefde en zorg voor jezelf toe te laten en te laten stromen?

Blok 4. Hervinden van jouw Levenskracht in je lichaam – Ziekte en Gezondheid
Goed zorgen voor je lichaam, je vitaliteit, je levenskracht is belangrijk om het leven ten volste te kunnen leven. In ons werk met ziekte zien we de impact van ons emotionele verleden op de functie van onze cellen. We kunnen deze functie behouden door de vormende kracht van de ziel in onze cellen toe te laten. Dit geeft de diepe kracht om te creëren in je leven.
We kijken in dit blok naar de innerlijke gevoelslaag van ziekte en gezondheidsklachten. Hoe verhoudt je je hiertoe en tot het leven en de dood? Wat brengt of kost het je en wat zijn de diepere verlangens en gevoelens daaronder?

Blok 5. De verborgen boodschap – Ziekte en de verborgen familiedynamiek
Waar resoneert ziekte mee dieper in het systeem en op welke lagen (fysiek, emotioneel, mentaal, spiritueel, systemisch) resoneert het? Wat is het centrale thema voor jou in relatie tot wie jij in wezen bent en jouw zielsmissie? Welke boodschap wil de ziekte jou overbrengen? Wat mag je loslaten?
In dit blok kijken we dieper in het systeem naar waar ziekte en aanhoudende gezondheidsklachten mogelijk mee resoneren in het familiesysteem. Naar de onderliggende boodschap voor jou.

Blok 6. Manifesteren vanuit jouw essentie – vrij laten stromen van jouw levensenergie
In dit afsluitende blok maak je verbinding met waar jij werkelijk voor staat en hoe je dit in de wereld kunt manifesteren, met alles wat er is. Wat is jouw eerstvolgende beweging van binnenuit, vanaf waar je nu bent? En hoe blijf je in die beweging naar buiten in liefdevolle aanwezigheid en zorg voor jezelf.
Natuurlijk nemen we dit laatste blok ook tijd en ruimte om in aandacht en op passende wijze af te ronden en afscheid te nemen.

Voor wie na de opleiding de behoefte aan verdieping voelt, is er de mogelijkheid om deel te nemen aan verdiepingsdagen en/of aan een verdiepingsjaar van 4 blokken. Zie voor meer info de events in de agenda.

Begeleiding

Tijdens de opleiding is het groepsproces en het onderzoeken van het eigen veld de basis. De nadruk ligt vooral op het vergroten  en verruimen van de eigen levenskracht naast het leren begeleiden van het systemisch lichaamswerk en opstellingen bij ziekte. Beide processen gaan steeds hand in hand, waarbij je dikwijls dat wat je in je eigen proces tegenkomt ook gespiegeld krijgt wanneer je de begeleidersplek inneemt.

We laten je op een veilige manier openstellen en ontdekken wat je voelt, waar je vandaan komt en wie je bent. In deze reis ont-moeten wij allerlei belemmeringen en word je gestimuleerd om patronen te doorbreken en het werkelijk aan te gaan. Je levensenergie zal meer stromen op het gebied van gezondheid (lichaam), relaties, je manifestatie in de wereld (werk) en op zielsniveau. Het zal je meer innerlijke rust brengen en in contact met wie je in essentie bent.

Onze manier van werken kenmerkt zich door voelen, zijn bij wat zich aandient en dat volgen. Dit betekent dat we naast het programma steeds inspelen op dat wat er in de groep op dat moment nodig is, waardoor de inhoud van de blokken soms wat verschuift ten opzichte van wat hierboven beschreven staat.

Over Systemisch Lichaamswerk

Net als het gezin waarin we zijn geboren is ook het lichaam een systeem. Daar waar we verstrikt zijn met verborgen verhalen of gevoelens van onze voorouders, zijn deze letterlijk voelbaar in het lichaam, als opgeslagen herinneringen in onze cellen. Je zou kunnen zeggen dat daar waar we verstrikt zijn met een voorouder, we zelf afwezig zijn in ons lichaam. De verstrikking, het dragen van iets wat niet van jou is maar van een voorouder, is veelal terug te vinden in dat deel van ons lichaam waar we het gevoeligst zijn. Dit is vergelijkbaar met de systemische waarneming dat het veelal het gevoeligste lid van de familie is die, uit liefde en loyaliteit aan het familiesysteem, de ongeziene verhalen en gevoelens van (voor)ouders bij zich gaat dragen.

In het systemisch lichaamswerk stellen we soms letterlijk delen van het lichaam (of organen) op, om op die manier inzicht te krijgen in hoe aanwezig je in die delen van je lichaam bent en wat er zoal in die delen van je lichaam speelt. Dit helpt direct om het lichaamsbewustzijn en het gewaarzijn van wat er in het lichaam gebeurt te vergroten. Dit is een mooi startpunt om te zien hoe chronische klachten of gevoelde spanning in die delen resoneren met ongeziene verhalen en gevoelens uit het familiesysteem.
Een voorbeeld van een dergelijke opstelling, die keer op keer veel inzicht biedt in waar in het lichaam meer aandacht of aanwezigheid mag zijn in relatie tot de ervaren klachten of spanning, is de opstelling met het hoofd, het hart en de buik.

De basis van het systemisch lichaamswerk zijn voor mij de opstellingen via het lichaam, waarin we in een individuele sessie de taal van het lichaam volgen, zonodig het systemisch veld in.

Liggend op een massagetafel (met kleding aan) onderzoeken we samen wat jouw lijf je wilt vertellen. Met behulp van een zachte ondersteunende aanraking kijken we hoe je je lijf bewoont en naar waar het gespannen, zwaar of leeg voelt in je lijf.

Wanneer de sensaties en gewaarwordingen ouder lijken te zijn dan alleen van jou hier en nu, kijken we dieper, in het systemisch veld, naar waar die spanning mogelijk mee resoneert in het familiesysteem. Deze opstelling gaat vergelijkbaar met ´gewone´ opstellingen. Ook hier vragen we ouders en voorouders erbij. Het verschil is, dat we deze niet met behulp van representanten of blaadjes in de ruimte plaatsen, maar direct in het lichaam waarnemen wat er met de spanning of andere sensaties gebeurt op het moment dat die betreffende ouder of voorouder erbij gevraagd wordt. Het lichaam weet dit feilloos neem ik steeds weer waar.
Vaak neemt de spanning in het lichaam tijdens de opstelling eerst toe, om deze, nadat we bij het beginpunt van deze spanning in het familiesysteem zijn gekomen, vrij te geven. Dit kan gepaard gaan met ongecontroleerd schokken of trillen, wat aanvankelijk vervelend kan voelen of er spannend kan uitzien. In feite is het echter een natuurlijke reactie van het lichaam om stress te ontladen, zoals dieren dit ook van nature doen, nadat ze een stressvolle situatie hebben ervaren. Alleen verzetten we ons vaak tegen deze zelfhelende beweging van het lichaam, door het tegen te houden en te gaan praten. Peter Levine beschrijft dit heel mooi en helder in zijn boek ‘De stem van je Lichaam’.

Systemisch gezien gebeurt er op dat moment van ontlading het volgende. Het verborgen verhaal of de verborgen gevoelens nemen, nadat ze werkelijk zijn gezien en doorvoelt, hun eigen plek in het systeem in. De oude verstrikking trilt vervolgens letterlijk los uit de cellen. Je zou kunnen zeggen dat deze uit het celgeheugen wordt gewist. Hiermee ontstaat er in het lichaam meer ruimte voor de eigen levensstroom en dit is direct voelbaar, vaak in de vorm van rust en ontspanning.
Mensen zeggen na afloop regelmatig dat ze zich niet alleen rustiger voelen, maar ook meer gevuld en meer in balans aanwezig in de rechter- en linkerkant van hun lijf en in hun boven- en onderlijf. Ook de zin: “het is alsof ik opnieuw ben geboren, of geboorte heb gegeven aan mezelf” komt regelmatig als ervaring terug.

Over Stefanie Bussing

Stefanie is gespecialiseerd in het begeleiden van opstellingen in relatie tot ziekte en gezondheidsvragen en het blootleggen van het zielvolle perspectief daarbinnen. Het lichaam en het aanwezig zijn in het lichaam vormt voor Stefanie de basis van waaruit ze werkt. Zij gebruikt in haar begeleiding het opstellingenwerk in combinatie met lichaamswerk, een krachtige combinatie die steeds weer laat zien dat de lichaamsgerichte benadering helpt om de zielsbeweging uit de opstelling te integreren in het lichaam. Iets wat vaak direct voelbaar (en tastbaar) is voor de vraagsteller.

Niet alleen begeleidt ze mensen in hun persoonlijke vragen, ook het doorleren van het systemisch werk via het lichaam en de ziekteopstellingen aan opstellers, coaches en andere zorgprofessionals is haar op het lijf geschreven en doet zij met veel passie in deze opleiding.

Stefanie zelf over haar eigen reis: ”Ze zeggen wel, ´you teach what you have to learn most´. Ik kan me daar wel in vinden. In 2006 stapte ik na jaren dralen over de drempel. De signalen van mijn lichaam kon ik niet langer negeren en mijn eigen innerlijke reis naar voelen in mijn lichaam was een feit. Counseling, healing en familieopstellingen brachten me van mijn veilige haven in mijn hoofd naar mijn hart en lichaam. Echter, toen het opstellingenwerk via het lichaam op mijn pad kwam, werd er iets in mij geopend, van waaruit het zich als vanzelf lijkt te ontvouwen. Hier komt alles samen wat ik hiervoor geleerd heb in een manier van werken, die volledig natuurlijk door me heen stroomt.”

Naast Stefanie is de begeleiding en ondersteuning van de opleiding in handen van Willianne van Strijen en nog een tweede wisselende assistent. Beide bieden waar nodig extra ondersteuning, bedding en aanwezigheid aan de deelnemers, waardoor het mogelijk wordt om dieper te zakken en je eigen proces in te gaan. Zowel Willianne als de wisselende assistent hebben de opleiding én het verdiepingsjaar afgerond. Willianne heeft daarnaast inmiddels al in verscheidene opleidingsgroepen en ook in het verdiepingsjaar haar plek ingenomen naast Stefanie en dat was voor zowel hen beide als voor de groepen erg verrijkend.

Resultaat

• Voelen, ontdekken, uitdaging aangaan en eigen kracht hervinden in het lichaam
• Zicht op diepere laag en boodschap achter de ziekte
• Vitaal op het gebied van lichaam, relaties en werk
• Zicht op jouw potentie en hoe vol overgave te leven.
• Zingeving en contact met het grotere geheel waar wij allen onderdeel van uitmaken.
• Basishouding, theorie en methode van systemisch lichaamswerk
• Basishouding, theorie en methode van opstellingen bij ziekte.
• Zelf individueel mensen kunnen begeleiden met behulp van een ziekteopstelling of via systemisch lichaamswerk
• Zelf individueel mensen kunnen ondersteunen bij het via het lichaam vrijgeven van opgehoopte spanning en vastgezet trauma
• Intervisiegroep tijdens de opleiding
• Afsluiting met certificaat

Voor wie is de opleiding geschikt?

Deze opleiding of nascholing ´systemisch lichaamswerk & ziekteopstellingen´ is speciaal bedoeld voor opstellers en mensen  met ruime ervaring met intuïtief energetisch werk en/of opstellingen, die het verlangen hebben om een innerlijke reis in en door het lichaam te maken naar de volheid van het leven en die zich tegelijkertijd willen verdiepen in het opstellingenwerk via het lichaam en het opstellingenwerk bij ziekte. Ben je niet zeker of je aan de vereisten voldoet, neem dan even contact met me op.

Persoonlijke ontwikkeling en groei

We maken een innerlijke zielsreis, rond het thema ´het hervinden van je levenskracht in je lichaam´. Een reis van binnen naar buiten, waarin we vanuit het luisteren naar de taal van ons lichaam en onze cellen en de verstrikkingen die we daarin nog tegenkomen bewegen naar een voluit leven en manifesteren in de buitenwereld.

Professionele ontwikkeling en groei

Tegelijkertijd leer je de basisprincipes van het systemisch lichaamswerk (de opstellingen via het lichaam) en het werken met ziekteopstellingen. De opleiding brengt je, afhankelijk van je vooropleiding en ervaring verder in het begeleiden van cliënten via het lichaam en bij vragen rondom ziekte en gezondheid.

Ervaringen van deelnemers die je voor gingen

Michelle zegt over de opleiding:
“Zowel mijn lichaam als mijn geest genieten van de verrijking, nieuwe inzichten en ruimte tijdens de cursus Systemisch Lichaamswerk en Ziekte. Stefanie weet met haar authentieke, intuïtieve basishouding, warmte en kennis een heel veilige en fijne bedding te bieden om te openen naar de diepere lagen van mezelf en mijn systeem waar nog verborgen verhalen leven die me onbewust kleiner houden dan ik ben. Zo mooi om in mijn lichaam te ervaren hoe ik mijn eigen levensenergie nog meer vrijheid van stromen kan geven en de uitwerking die dat heeft van binnen en op het leven dat ik ermee creëer. Een prachtige opleiding bij een prachtige vrouw die smaakt naar meer, zowel op persoonlijk als op professioneel gebied.”

Willianne zegt over de opleiding:
“Wil jij je verdiepen in Systemisch werken dan is dit een aanrader!
Werken in en met het lichaam. Op een zachte, veilige manier durven voelen en ervaren wat er in jou is. Niet weg van spanning en pijn maar er naar toe, op een gedoseerde manier waardoor er ruimte is om te kijken naar wat er gezien wil worden onder de spanning, angst, symptomen. Steeds een beetje dieper verbinden met jezelf tot de levensenergie weer begint te stromen.
Dank je wel Stefanie Bussing voor de mooie reis die ik met jou en de groep heb mogen maken.”

Jessica zegt over de opleiding:
“Waar ik Stefanie heel krachtig in ervaar, is haar combi van sterk inhoudelijk en het voorleven van het vertrouwen op haar gevoel. Ze kan haar waarneming en ervaring delen waarbij ze je stimuleert om je eigen idee te ontwikkelen, dringt niets op. Ook niet als ze iets bij je ziet wat aandacht vraagt. Haar oordeelloze houding en volle aandacht voor iedereen zorgt voor een veilige omgeving waarin ik me heel gezien en gerespecteerd voel. Ze staat echt naast je. Durft zichzelf ook kwetsbaar op te stellen. Kortom een fijn en kundig mens om mee en van te leren.
De opleiding ben ik ooit begonnen om meer in mijn lijf te komen en het systemisch lichaamswerk te leren. Voor mij is het een hele mooie en zinvolle persoonlijke ontwikkeling geweest waarin ik zowel over mezelf als van de anderen in de groep heel veel geleerd heb. Uiteindelijk heb ik dat nog als het meest waardevolle ervaren: mijn eigen ontwikkeling tijdens de opleiding. Het geeft je daarnaast een hele stevige basis om met het systemisch lichaamswerk en ziekteopstellingen aan de slag te gaan. Een kunde die je met de ontwikkeling van jezelf op een hele prettige manier leert.”

Arjane Arjaan zegt over de opleiding:
“De opleiding Systemisch Lichaamswerk en Ziekte opstellingen heeft mij vele inzichten en tools gebracht. Prachtig en vol respect hoe Stefanie je begeleidt naar de kern in het Lijf.
Bijzonder om te ervaren dat opstellingen ook in mijn lichaam plaatsvinden. En hoe vrij ik me nu kan bewegen. Dank!”

Chris zegt over de opleiding:
“Ik heb bij Stefanie twee trainingen gedaan: Licht op ziekte (vier weekenden) en Systemisch lichaamswerk en ziekteopstellingen (5 weekenden).
De trainingen waren voor mij een groot plezier. Niet altijd leuk, want persoonlijk ook confronterend, maar toch altijd vreugdevol. Ik heb veel geleerd over mijzelf, verborgen dynamieken in mij zijn duidelijk(er) geworden, er is meer ruimte en beweging gekomen in mij. Daarnaast heb ik geleerd om hoe ik anderen het mij geleerde aan kan bieden.
Stefanie is een zachte en liefdevolle begeleidster. Met veel kennis en vaardigheden. Zij gaf bedding en ik voelde mij veilig en gezien. Ik heb veel van haar geleerd. Ook waren zowel de cursisten als Stefanie in ontwikkeling. Work in progress voor ons allen, als een zacht bewegende stroom, elkaar voedend en steunend, met onbetwist leiderschap van Stefanie.”

Jawi zegt over de opleiding:
“Wat een mooie reis was dit, met een bijzondere groep mensen. Dankbaar voor de liefdevolle aanpak van Stefanie. Een aanpak met bodem. Stefanie geeft tools, voorbeelden en er is veel ruimte voor eigen inbreng. Er wordt gewerkt met wat er is en dat gebeurt altijd met veel zorgvuldigheid en aandacht.
Deze vorm van systemisch werk spreekt mij enorm aan door de fysieke ingang. Wat wil je lichaam je vertellen? De symptomen; de overspanning, de onderspanning, een ziekte, slijtage enzovoort, vertellen een verhaal. De bron van die symptomen wil gezien worden. Aangekeken. Daarna is het verschil voelbaar in je lijf. Prachtig!
Dank Stefanie! Ik ga er mee de wereld in.
Buiten natuurlijk ? de buitenwereld dus.?”

Selma zegt over de opleiding:
“De opleiding ben ik gestart omdat ik voelde dat ik dit moest doen. Ik heb een reis gemaakt in mijzelf en superveel geleerd over mezelf. Daarnaast heb ik echt het vak van ziekteopsteller mij eigen gemaakt. Stefanie heeft ons aangemoedigd om onze eigen weg hierin te vinden. Die heb ik gevonden. Ik voel me stevig in het geven van ziekte-opstellingen. 1-op-1 en in groepen. Stefanie is heel helder en duidelijk. Ze verstaat echt haar vak. Daarnaast ziet en hoort ze ook iedereen. Ze heeft de gave om tot de essentie bij mensen te komen. Dankbaar dat ben ik. Voor de reis die ik in mezelf heb gemaakt en dat ik het vak van haar geleerd heb.”

Ester zegt over de opleiding:
“Ik heb bij Stefanie de cursus systemisch lichaamswerk en ziekteopstellingen gevolgd. Dat was een enorm mooie reis. De combinatie om zelf de diepte in te gaan en leren om anderen hierin te begeiden vond ik erg mooi. De cursus heeft een goede opbouw, veel afwisseling en wordt liefdevol gegeven door Stefanie. Ik ben nog steeds onder de indruk van hetgeen ik geleerd heb.”

Monic zegt over de opleiding:
“Wat zo mooi is aan Stefanie is dat ze je “werkelijk ziet”. Met alles wat daarbij hoort en je zonder oordeel je op je eigen manier je werk laat doen, je laat ervaren wat bij jezelf past zodat je dit weer op je eigen manier door kunt geven.
Verder is het ook prachtig voor mijn eigen proces, er is al veel aangeraakt en ik ben pas bij blok 2. Dus professionele en persoonlijke ontwikkeling tegelijk! Een aanrader!”

Jogchum zegt over de opleiding:
“Een echte aanrader voor diegenen die bereid zijn te voelen van wat er binnenin jou leeft. Deze cursus heeft mij veel laten voelen wat er in mijn onderbewuste aanwezig was. Dit alles met behulp van een deskundige en met name liefdevolle Stefanie Bussing.”

Praktische informatie over de opleiding

Data 2021: Actuele startdata voor nieuwe opleidingsgroepen in de agenda

Tijd: inloop 9:45 uur, aanvang 10:00 uur tot 16:30/17.00 uur.

Jouw Bijdrage:  € 2695 excl btw (€3260,95 incl btw) 12 opleidingsdagen
* Het is mogelijk om dit bedrag in 6 termijnen van € 449,17 excl btw ( 543,50 incl btw) te betalen.

De opleidingskosten zijn inclusief: telefonische intake, in overleg gevolgd door een individuele intake sessie systemisch lichaamswerk (à € 245 incl btw). Wanneer we overeenkomen deze niet voorafgaand aan de opleiding te boeken, omdat er al ervaring is met deze manier van werken, kun je deze sessie tijdens de duur van de opleiding nog aanvragen voor je persoonlijk proces.

Neem tijdens de opleidingsdagen zelf je lunch mee. Ik zorg voor iets lekkers bij de koffie en thee.

Locatie: Flow Plaza, Zaanenstraat 18A, 2022CP Haarlem

Inschrijven: Kijk in de agenda voor de actuele data van de nieuw te starten groepen en vul daar het aanmeldingsformulier in voor een telefonische intake, of mail/bel direct met stefanie@beallyoucanbe.nl / +31648102716. Na deze telefonische intake, maken we als het voor beiden zo voelt een afspraak voor een individuele sessie systemisch lichaamswerk om samen te kijken of de opleiding de juiste stap is voor jou op dit moment. De kosten voor de individuele sessie zijn inbegrepen bij de opleidingsprijs. Besluit je na de sessie toch niet aan de opleiding deel te nemen, dan betaal je de kosten voor een individuele sessie (€245 incl btw).

Aanwezigheid: Schrijf je je definitief in voor de opleiding dan committeer je je aan een reis van circa 9 maanden met jezelf, de andere deelnemers, mij en het team. Dat betekent naast de bereidheid om je eigen proces aan te gaan en open te staan voor mogelijk andere zienswijzen óók dat je in basis alle blokken en dagen aanwezig bent (ziekte en overmacht uitgezonderd). We werken in een relatief kleine groep en ik heb gemerkt dat het zowel voor jezelf als voor de groep vervelend is als je delen mist. Wanneer je vooraf al weet dat je er 1 of meer keer niet bij kunt zijn, overleg dan even met me. Een dag of dagdeel is afhankelijk van het blok soms nog te overzien, maar meestal is het raadzaam om in een volgende groep te starten.

Graag ontmoet ik je.

Warme groet

Stefanie Bussing

Stefanie over het systemisch werk:
“Wat me vanaf het begin heeft geraakt in het opstellingenwerk is de eenvoud en helende werking die ervan uit kan gaan, wanneer we ons kunnen overgeven aan ‘het niet weten’. Mijn werk en specialisme weerspiegelen direct ook de reis die ik zelf ben gegaan en nog ga in het aanwezig zijn met dat wat is.”
Back To Top